Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

KRS: 0000026308

 

 

V4 Community Foundation Maturity Program

 

 

 

Dzialaj_Lokalnie_logo

 

logo_ARFP_rgb_jpg

 

logopolam

 

 

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Obecnie Fundusz wspiera również inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Naszymi beneficjantami mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, szkoły, a także studenci.

Bilans Fundacji za rok 2013 [plik XLS]

Rachunek Wyników SFL 2013 [plik XLS]

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013 [plik word]

Kopia informacja 2013 SFL [plik word]

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2012 [plik PDF]

Bilans księgowy 2011 [plik XLS]

Rachunek wyników 2011 [plik XLS]

Informacja dodatkowa 2012 [plik PDF]


INFORMACJE


14.05.2015

SZKOLENIE PRZYSZŁYCH GRANTOBIORCÓW "DZIAŁAJ LOKALNIE" IX 2015


Dzialaj_Lokalnie_logologologofoto
fotofotofotoherb

W dniu 13 maja 2015 r. w siedzibie Fundacji SFL odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych grantobiorców konkursu "Działaj Lokalnie" IX 2015. Spotkanie poświęcone było omówieniu zasad składania wniosków na projekty na okres od 1 czerwca do końca 2015 roku.

Szkolenie prowadziła Pani Maria Talarczyk, koordynator programu. Witając uczestników szkolenia z czterech gmin powiatu sokólskiego, którzy licznie przybyli na spotkanie, przypomniała, że Fundacja SFL uczestniczy w programie "Działaj Lokalnie" od 2004 roku. W tym okresie Ośrodek Działaj Lokalnie w Sokółce rozdał 159 dotacji DL na sumę 545 170 złotych. Na rok 2015 planowane jest rozdanie grantów na sumę 87 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dotacji samorządów gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.

Koordynator podkreśliła, że preferowane będą projekty innowacyjne, nastawione na współpracę z mieszkańcami, jak też lokalnymi partnerami. Dużą uwagę należy zwrócić na dobrą komunikację, nagłaśnianie projektów w mediach, włączenie do prac jak największej liczby wolontariuszy. Organizacje, które otrzymają dotacje, będą miały możliwość opowiedzenia o swoich działaniach w konkursie "Opowiedz…" 2015, o ile Fundacja otrzyma środki z Akademii.

W bieżącym roku Ośrodki Działaj Lokalnie razem z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności obchodzą 15-lecie swoich działań. W związku z tym poproszono uczestników spotkania o wyrażenie na kartkach, czym dla nich jest program Działaj Lokalnie, z czego powstał krótki film.30.04.2015

Targi Ekonomii Społecznej 25.IV.2015r.


W dniu 25.IV.2015 r. uczestniczyliśmy w Targach Ekonomii Społecznej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach - prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego Ares.

Koordynator projektu - Pani Anna Kolenkiewicz zachęcała do tworzenia Spółdzielni Socjalnych, które mogą liczyć na poważne wsparcie ze środków Unii Europejskiej - po 20 tys. złotych na członka spółdzielni.

W targach uczestniczyły organizacje pozarządowe z powiatu sokólskiego i augustowskiego. Swoje plany zaprezentował też Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny " pochwaliła się swoimi osiągnięciami na przestrzeni 23 lat - 8 lat jako Fundacja "Fundusz Pomocy Społecznej" i 15 lat jako Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny". A są to osiągnięcia niemałe:

W ciągu 23 lat:

 • Zebraliśmy na działalność statutową i pomoc potrzebującym około 8 mln zł

 • Przyznaliśmy 776 stypendiów dla uczniów i studentów z gminy Sokółka na sumę 1 200 250 zł

 • Przyznaliśmy 253 granty dla organizacji z grup obywatelskich z 4 gmin powiatu sokólskiego na sumę 777 514 zł

 • Zorganizowaliśmy 18 obozów terapeutycznych, na których wypoczywało 943 dzieci i 53 matki

 • Założyliśmy i prowadzimy dwie świetlice socjoterapeutyczne dla około 40 dzieci

 • Urządziliśmy 16 Balów Charytatywnych

 • Zorganizowaliśmy 15 Festynów Dobroczynnychfoto

Prezes Zarządu Maria Talarczyk ogłosiła konkurs Działaj Lokalnie IX 2015 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" we współpracy z samorządami czterech gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo. Zachęciła też młodych i dorosłych mieszkańców Sokółki do udziału w projekcie pt. "Wolność wczoraj i dziś" w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" z lokalnymi partnerami, tj: Urząd Miejski w Sokółce, Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Sokółce, OSiR w Sokółce i dwóch liderów młodzieżowych.

Akces do udziału w Rowerowej Grze Miejskiej w dniu 25.VI.2015 r. zgłosiło podczas targów sześciu wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Rolniczych- Aneta Dubrówko, Magdalena Kozioł, Kamil Bobowski, Martyna Wróblewska, Agnieszka Jacewicz, Małgorzata Januszko oraz Pan Eugeniusz Wiśniewski, naczelny rowerzysta Stowarzyszenia Rowerowego.

Pani Maria Talarczyk pozdrowiła uczestniczące w targach organizacje współpracujące z Funduszem Lokalnym w programie "Działaj Lokalnie": Stowarzyszenie UTW Sokółka, Stowarzyszenie "Barka" Sokółka, Panią Halinę Raducha ze wsi Ostrowie, która to wieś realizowała projekt na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Pani Halina reprezentowała Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego, które realizowało z Fundacją SFL projekt w ramach Programu FIO "Działajmy Lokalnie - aktywne organizacje w województwie podlaskim" w 2013 roku. Wyroby Stowarzyszenia: serek i wiejski chleb i świeże masełko cieszyły się na targach bardzo dużym powodzeniem.

Bardzo dużym uznaniem cieszyły się występy mażoretek z Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

foto

foto23.04.2015

Miejska Gra Rowerowa


foto

23.04.2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE "DZIAŁAJ LOKALNIE" IX 2015


Dzialaj_Lokalnie_logologologofoto
fotofotofotoherb

FUNDACJA "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE IX" 2015W IX edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

Program adresowany jest do:
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:
przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.
-grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 23 kwietnia do 22 maja 2015 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 24 kwietnia do 22 maja br.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2015 r. a 31 grudnia 2015 r.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
-zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
-będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
-będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szkolenie na temat składania wniosków do programu Działaj Lokalnie odbędzie się 13 maja 2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie Fundacji, Pl. Kościuszki 9.

Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Miasto i Gmina Sokółka, Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Korycin i Gmina Szudziałowo.Dokumenty do pobrania:
pdfWniosek
docRegulamin16.04.2015 r.


CEMS Chance znów zaprasza do Warszawy


logo


CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do ambitnych uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej - rodzinnej, finansowej, czy zdrowotnej. Praktyczne zajęcia oraz inspirujące szkolenia - wszystko, co ma na celu wskazanie różnych ścieżek rozwoju zawodowego oraz umiejętności miękkich dla młodzieży z całej Polski.Jako organizacja studencka odpowiedzialna społecznie, CEMS Club Warsaw chciałby ułatwić młodym ludziom łatwiejszy start w dorosłe życie, a przede wszystkim nauczyć ich dostrzegać i w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje im los. We współpracy z fundacjami, instytucjami publicznymi oraz psychologami szkolnymi CEMS Club Warsaw dociera do tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty i lepiej poznać własne możliwości, ale także nauczyć się pokonywać swoje bariery.

Podczas 4-dniowego pobytu w Warszawie uczestnicy projektu biorą udział w serii warsztatów, szkoleń i spotkań z ludźmi sukcesu, w trakcie których poruszane są tematy takie jak analiza predyspozycji zawodowych, doskonalenie umiejętności miękkich, budowanie ścieżki kariery, czy klockonomia (warsztaty ekonomiczne).

Warsztaty w ramach CEMS Chance prowadzone są przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawicieli firm wspierających projekt oraz ekspertów z wielu dziedzin. W projekt zaangażowane są również osoby ze świata mediów, czy sportu. Dotychczasowymi gośćmi CEMS Chance byli m.in. Rafał Brzozowski, Przemysław Babiarz, raper Flint, czy Dorota Wellman, która po raz kolejny została ambasadorką projektu.

Co więcej, CEMS Chance ma również znaczącą wartość kulturalną. Fakt, że odbywa się w Warszawie, daje szansę na podróż, nierzadko pierwszą w życiu, do stolicy Polski. Poprzez udział w projekcie uczestnicy mają okazję odwiedzić atrakcyjne galerie, muzea, ośrodki naukowe oraz centra rozrywki, takie jak Centrum Nauki Kopernik, czy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ósma edycja CEMS Chance zbliża się wielkimi krokami, w tym roku projekt odbędzie się w dniach 12-15 maja. Już niedługo, bo 15 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja. Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie projektu:

www.cemschance.pl

oraz w

pliku do pobrania [plik PDF]


foto

16.04.2015 r.


Kolejny projekt Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" w ramach programu
Lokalne Partnerstwa PAFW - Animator Dobra Wspólnego

Wolność - wczoraj i dziś


logologo logologo

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. będzie realizowany kolejny projekt Fundacji i lokalnych partnerów pt. "Wolność wczoraj i dziś". Projekt skierowany jest głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, jak również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - głównie stypendystów Fundacji SFL. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy naszych sprawdzonych partnerów, z którymi realizowaliśmy poprzednio projekty w programie Lokalne Partnerstwa PAFW tj.: "Społeczna re-akcja STOP krzywdzeniu dzieci", "Można inaczej", wydanie przewodnika "Sokółka znana i nieznana". Nasi partnerzy to: Urząd Miasta Sokółka, Dyrekcje trzech gimnazjów z Gminy Sokółka, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz dwóch animatorów - Małgorzata Szepielow i Krystian Zabielski. Celem projektu jest zmiana świadomości mieszkańców Gminy Sokółka, jak w obecnych czasach można i należy korzystać z wolności, poprzez wdrożenie nowej inicjatywy partnerstwa, jak też zainteresowanie sokólskiej młodzieży i dorosłych bogactwem ich regionu oraz historii, poprzez grę miejską z elementami edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania w codziennym życiu.


Na spotkaniu przedstawicieli partnerów w dniu 15 kwietnia 2015 r. omówiono przygotowania do gry miejskiej, która odbędzie się w końcu czerwca 2015 r. Przedstawiciele gimnazjów zadeklarowali udział w projekcie po 20-stu uczniów i dwóch wychowawców, z każdej szkoły. Ustalono też trasę, na której odbędzie się wycieczka rowerowa połączona z warsztatami. Trasa wycieczki rowerowej będzie biegła od Zalewu Sokólskiego do wiatraka w Malawiczach Dolnych. Następnie przez Sokółkę do Geniusz do stadniny koni i z powrotem nad Zalew Sokólski. Uczestnicy gry, mają sobie wybrać atrakcje turystyczne położone na trasie wycieczki, opisane w przewodniku "Sokółka znana i nieznana". Na trasie wycieczki uczestnicy będą wykonywać różne zadania, jak również będą uczestnikami miniwarsztatów na temat energii odnawialnej (wiatrak), kolarstwa oraz żeglarstwa.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy również osoby dorosłe - seniorów, którzy wolontarystycznie będą pełnić rolę "kontrolerów" i pomocników na trasie rowerowej, jak również pamiętające dawne dzieje Sokółki.
Na zakończenie gry przewidziane jest ognisko z udziałem wszystkich partnerów i przedstawicieli władz. Podczas ogniska zostaną wręczone uczestnikom projektu - nagrody i dyplomy.
Trwałym efektem projektu będą trzy tablice informujące o miejscach zabytkowych ze zdjęciami i opisami przygotowanymi przez uczestników gry.
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy e-mailowo fundacjasfl@gmil.com do dnia 30 kwietnia. O postępach projektu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Przewodnik "Sokółka znana i nieznana, jest dostępny w Bibliotece Publicznej oraz na stronie http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pl/Biblioteka-dobra-wspolnego.html


foto

foto

foto

26.03.2015 r.


Wielkanocna zbiórka żywności


W dniach 20-21 marzec, 130-stu wolontariuszy w 16-stu sokólskich sklepach zbierało żywność w ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności organizowanej przez Banki Żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W sumie zebrano 1755, 53 kg żywności, a głównie: mąki - 556 kg, cukru - 507 kg, makaronu, ryżu i kaszy - 274 kg, oleju - 224 kg, słodyczy - 60 kg, konserw rybnych i mięsnych - 75 kg. Z zebranej żywności zostanie sporządzonych 120 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin, według list otrzymanych od sokólskich szkół. Żywność będzie wydawana w nowej siedzibie świetlicy środowiskowej "Koniczynka" - Plac Kościuszki 9 w godz. 12.00-16.00.

jpg

Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Sokółki oraz wszystkim ofiarodawcom, jak również dyrekcjom, pedagogom szkół, wolontariuszom, kierownikom sklepów za trud włożony w organizację Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

jpg

Z okazji zbliżających się Świąt
Życzenia pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
Dobrego wypoczynku
W rodzinnym gronie
Oraz optymizmu, energii
I nadziei na lepszą przyszłość
Wszystkim sympatykom Fundacji SFL

Składają Rada, Zarząd, Pracownicy
i podopieczni Fundacji SFL

25.03.2015 r.


Sokólski Anioł Dobroczynności - Anna Sokolik nie żyje


W dniu rozpoczęcia wiosny, 21 marca 2015 r. w Nowym Jorku w wieku 91 lat zmarła Anna Sokolik - założycielka i Prezes The Pucilowski Foundation - fundatorka stypendiów "Sokół" dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z miasta i gminy Sokółka.

Anna Sokolik urodziła się we wsi Puciłki. Jej rodzina - Puciłowskich - pieczętowała się herbem Junosza. Legenda herbowa podaje, że rycerz Junosza z przyjaciółmi, w drodze na wesele, spotkał białego barana. Uchodziło to za dobrą wróżbę. Kilka chwil później orszak natknął się na grasujących w okolicy Krzyżaków. Wywiązała się bitwa, z której rycerz wyszedł zwycięsko. Junosz przybył na wesele ubrudzony krzyżacką krwią. Na pamiątkę tych zdarzeń, herb Junosza ma czerwoną tarczę, a na niej białego baranka, który przepowiedział rycerzowi zwycięstwo.

Anna Sokolik ukończyła Szkołę Podstawową w Malawiczach Dolnych. W 1947 roku wyjechała do Nowego Jorku. Po przejściu na emeryturę założyła w 2008 roku The Pucilowski Foundation, którą prowadziła do śmierci. Celem The Pucilowski Foundation jest pomoc uczniom i studentom - szczególnie tym pochodzącym ze wsi - w zdobywaniu wiedzy.

Anna Sokolik podpisała z Fundacją Sokólski Fundusz Lokalny wieloletnią umowę na finansowanie stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z gminy Sokółka. Co roku przekazywała na ten cel 20 tys. dolarów. Od roku szkolnego 2011/2012 z funduszu stypendialnego "Sokół" skorzystało 66 studentów studiów stacjonarnych i zaocznych oraz 18 uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych. 30 stypendystów pochodziło z terenów wiejskich. Pani Anna odwiedziła Sokółkę i Fundację SFL trzykrotnie. W grudniu 2011 roku, w dowód wdzięczności za ufundowane stypendia, otrzymała zaszczytny tytuł "Anioła Dobroczynności 2011". We wrześniu 2012 roku była obecna na wręczaniu stypendiów "Sokół", uczestniczyła w wyjeździe na Białoruś oraz do Karpacza z grupą członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Sokółki.

Na uroczystość wręczenia stypendiów na rok akademicki 2013/2014 Pani Anna przesłała list skierowany do młodzieży, w którym napisała m.in.: "Przede wszystkim bądźcie młodymi ludźmi. Cóż znaczy być młodym? Być młodym to posiadać niewyczerpaną świeżość ducha, która umożliwia nieustawanie w poszukiwaniu dobra i trwa niezmiennie także wtedy, gdy cel zostanie osiągnięty. W tym sensie, młodość to droga przygotowująca was do przyszłości. Jeślibyście wypełnili swe powołanie już jako ludzi w pełni dojrzali, nigdy nie lekceważcie tej niepohamowanej siły, która was pcha ku przyszłości. Jesteście studentami, starajcie się zdobyć realne kompetencje, by jutro można było na was liczyć…"

W roku 2014 Pani Anna odwiedziła Sokółkę po raz ostatni. Fundacja SFL wspólnie ze Stowarzyszeniem UTW w Sokółce zorganizowała imieniny Anny w dn. 26 lipca, na które zaproszono wszystkie jej imienniczki z gminy Sokółka i okolic. Uroczystość imienin, jak również historię i dokonania Pani Anny Sokolik uwieczniła na filmie pt. "Milionerka" - Pani Alicja Grzechowiak z TVP Białystok. Reportaż można obejrzeć pod linkiem bialystok.tvp.pl/17479121/milionerka

Ostatni list otwarty Pani Anny Sokolik do Prezes Fundacji Pani Marii Talarczyk, do Rady Fundacji, stypendystów i uczestników tradycyjnej wigilii 17 grudnia 2014 r. - odczytała jej siostra Pani Zofia Gryszkiewicz, w którym przeczytała m.in.: "Szkoda, że nie mogę być razem z Wami, podzielić się opłatkiem i złożyć osobiście życzenia świąteczne dla Was Wszystkich i całej publiczności Sokółki, którzy adoptowali mnie i włączyli mnie do rodzinnego grona." Zgodnie z ostatnią wolą Pani Anny jej doczesne szczątki zostaną przekazane do badań w Akademii Medycznej w Nowym Jorku. Pogrzeb prochów, jak też wola Anny, co do dalszych losów funduszu stypendialnego "Sokół" oraz dyspozycje majątkowe zawarte są w testamencie zmarłej. W odpowiednim czasie poinformujemy społeczeństwo o zapisach zawartych w testamencie.Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu odejścia Drogiej naszym sercom Anny rodzinie w kraju i w Nowym Jorku składają Rada, Zarząd, Pracownicy Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" oraz stypendyści programu "Sokół" The Pucilowski Foundation

foto
Wręczanie stypendiów "Sokół" w roku 2012 r.

foto
Fot. M. Tochwin
W grudniu 2011 r. Anna Sokolik otrzymała tytuł "Anioła Dobroczynności"

foto
Obchody imienin Anny w dn. 26 lipca 2015 r.

18.03.2015 r.


Wielkanocna zbiórka żywności


Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Wielkanocnej Zbiórce Żywności prowadzone w dn. 20-21.03.2015 w 16-stu sokólskich sklepach.
Żywność ze zbiórki zostanie przekazana w formie paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym rodzinom z miasta i gminy Sokółka. Dziękujemy!
Jeżeli masz zbędne meble, krzesła, stoliki, sprzęt RTV lub AGD przekaż go dzieciom ze świetlicy środowiskowej "Koniczynka" na urządzenie się w nowej lokalizacji przy Placu Kościuszki 9.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc i wsparcie
13.03.2015 r.


Dzialaj_Lokalnie_logo foto logo_ARFP_rgb_jpg foto

Spotkanie przedstawicieli programu "Działaj Lokalnie" 5-6 marca 2015 r.


W dniach 5-6 marca, uczestniczyliśmy w dwudniowym szkoleniu Ośrodków Działaj Lokalnie, zorganizowanym w Warszawie przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Program szkolenia był bardzo obszerny i dostarczył wiele przydanych informacji dla działalności organizacji pozarządowych.
Na początku spotkania zostały omówione zmiany w IX edycji programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz przedstawiono pomysły na świętowanie XV-lecia programu.
W dalszej części "O inicjatywie Prezydenta RP - obchodach 25-lecia polskiej Samorządności " - opowiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta - Pan Minister Olgierd Dziekoński. Prezes ARFP- Pan Paweł Łukasiak zachęcił do zaangażowania się w organizacje obchodów, podobnie jak w roku ubiegłym, z okazji rocznicy 25-lecia Pierwszych Demokratycznych Wyborów, uczciła to Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" - organizując wybory Mera Sokółki.
Panel "Jak współpracować z gwiazdą?" poprowadziła Pani Agnieszka Cegielska z TVN, która opowiedziała m.in. dlaczego angażuje się społecznie na rzecz Fundacji "Szkoła Otwartych Serc", jak organizuje pomoc dla dzieci z Malborka i co dała jej wygrana w Plebiscycie "Gwiazdy Dobroczynności". Ponadto pierwszego dnia szkolenia przybliżono tematy: debat lokalnych, zestawu narzędzi do badania kapitału społecznego -BOKS, rola mediów lokalnych w działalności organizacji pozarządowych, możliwości portalu ngo.pl oraz CRM w fundrasingu.

Najważniejszy dla Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" był panel, dotyczący zmian w ustawie o rachunkowości, która przewiduje uproszczoną sprawozdawczość finansową w 2015 roku. Ustawodawca wprowadził taką możliwość dla jednostek mikro, do których grona zaliczył m.in.:
1) Wszystkie stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej
2) Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
- 1,5 mln zł - sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 3 mln zł - przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług za rok obrotowy,
- 10 osób - średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Fundacji SFL w dniu 12 marca 2015 r.

W drugim dniu spotkania zostały omówione zasady regrantingu i budżetu obywatelskiego oraz znaczenie roli komunikacji w programie DL. W tym celu Ośrodki ODL będą mogły skorzystać z dotacji w ramach Funduszu ds. Komunikacji. Uczestników spotkania zaproszono do udziału w II edycji programu "Wolontariat rodzinny - lokalnie" Fundacji PZU i ARFP.
Podpisano umowę między ARFP a Ośrodkiem ODL - na program "Działaj Lokalnie IX", w której zwrócono szczególną uwagę na komunikację z grantobiorcami i obowiązek promocji programu
w mediach. Grantobiorcy programu DL mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizacje swoich projektów, korzystając z platformy fundujesz.pl - pierwszego w Polsce portalu finansowania społecznościowego dedykowanego dla trzeciego sektora. Konkurs "Działaj Lokalnie IX" w gminach Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia 2015 r. Projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, będą mogły być realizowane w terminie od 27 maja do 31 grudnia 2015 r.


19.02.2015 r.


Podlaskielogoherb SokolkaSFL_logo

XVII Karnawałowy Bal Dobroczynny


W dniu 14 lutego 2015 r. w Sali Bankietowej "Sigma" w Sokółce odbył się coroczny Bal Dobroczynny zorganizowany przez Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Sokółki.
Bal poświęcony był między innymi promocji województwa podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego dofinansował przedsięwzięcie kwotą 8000 złotych.
Zebrani w Sali Balowej "Sigma" tradycyjnie rozpoczęli zabawę polonezem. Był tort z okazji 15-lecia Fundacji SFL ufundowany przez PSS Jaskółka, były tańce walentynkowe z różami i serduszkami, zabawa fantowa i licytacje ofiarowanych dzieł sztuki oraz wyrobów dzieci i miejscowych artystów oraz wybór Króla i Królowej Balu. Do tańca przygrywał Zespół "Happy Day", a przed publicznością wystąpiły "Cyganki" w pięknych strojach wraz z Zespołem "Cygańskie Serca" z Igrył.
Nieocenioną pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Balu nieśli stypendyści SFL oraz Pani Agnieszka z SOK. Wyśmienite potrawy zawdzięczamy firmom: Eko-Gril, Eskimos, Marwibog, GS "Samopomoc Chłopska" oraz paniom: Gieni, Wiolecie, Krystynie, Grażynie, Marcie i Żanie.
Dzięki uczestnikom Balu, którzy nie żałowali grosza - dochód z Balu wyniósł 6070 zł. Z tego 3000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie programu "Działaj Lokalnie", realizowanego na terenie czterech gmin powiatu sokólskiego: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo. Program "Działaj Lokalnie" jest realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność i środków samorządów lokalnych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację SFL od 11 lat. Kwota 3070 zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie programu stypendialnego "PRYMUS", z którego wypłacane są stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i gminy Sokółka. Program "PRYMUS" jest wspierany przez Fundację im. St. Batorego i Burmistrza Sokółki.
Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i sponsorom Balu Dobroczynnego.
Sponsorzy XVII Balu Dobroczynnego Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny":
*Marszałek Województwa Podlaskiego
*Burmistrz Sokółki
*Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
*Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
*Fundacja im. St. Batorego
*Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
*Bank Żywności Białystok-Suwałki
*Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Teresa Rygasiewicz, Józefa Kamińska
*Firma Eko-Gril
*Chłodnia ESKIMOS
*PSS Jaskółka
*GS "Samopomoc Chłopska" w Sokółce
*Fabryka Reklam - Grzegorz Otoka
*Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji z Szudziałowa
*Środowiskowy Dom Samopomocy Sokółka
*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Elżbieta Szomko, Bożena Mróz
*Piekarnia Marwibog Sokółka
*Kwiaciarnia- Jadwiga Bubieniec
*Państwo Iwona i Eugeniusz Wiśniewscy - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Kuryły
*Sokólski Ośrodek Kultury
*Biuro-Serwis Marcin Dylewski - Sokółka
* Sklepy LEWIATAN w Sokółce, K. Baranowski, A. i A. Łukaszewicz s.j.
*Salon Kosmetyczny "Shanti"- Edyta Baszko
*Memo Michał Dowgiert
*Dzieci i wychowawcy ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka"
* Usługi Remontowo-Budowlane Robert Surowiński
* Salon Kosmetyki Profesjonalnej - Kinga Falkowska
* Zespół "Cygańskie Serca"
*Ewa Dębko
*Tadeusz Otoka
Sponsorzy Medialni:
-Nowiny Sokólskie
-Portal isokolka.eu
-Sokólka TV


Fotografie wykonał Tadeusz Otoka
29.01.2015 r.


Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" zaprasza na XVII Karnawałowy Bal Dobroczynny
Dochód z Balu zasili fundusz stypendialny
oraz program "Działaj Lokalnie"


28.01.2015 r.


UWAGA!
DATA, MIEJSCE I CENA BALU ZMIENIONEAktualna data:
14 luty 2015
Sala bankietowa:
Sigma
ul. I Maja 13
Sokółka


NOWA CENA:
100 zł od pary

Prosimy o potwierdzenie do 6 lutego br.


19.01.2015 r.


Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" zaprasza na XVII Karnawałowy Bal Dobroczynny
Dochód z Balu zasili fundusz stypendialny
oraz program "Działaj Lokalnie"


19.12.2014 r.


Wieczór wigilijny z Sokólskim Funduszem Lokalnym


Wigilia 2014 r. miała szczególny, niepowtarzalny charakter. Wiązała się ona z początkiem obchodów 15-lecia Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", która została powołana 26 listopada 1999 r. przez Radę Miejską Sokółka. Żal, że zabrakło na niej przedstawicieli nowowybranych władz samorządowych ze Starostwa i Gminy Sokółka. Ze strony Pani Burmistrz przybyła na uroczystość Pani Joanna Korzeniewska. Prawie w komplecie zjawili się członkowie Rady Fundacji obecnej kadencji z Przewodniczącą Rady Fundacii - Panią Haliną Otoka na czele. Był też Przewodniczący Rady Fundacji z poprzednich kadencji - Pan Mirosław Tałałaj. Miłą niespodzianką była obecność na Wigilii siostry Pani Anny Sokolik - Fundatorki stypendiów "Sokół" - Pani Zofii Gryszkiewicz. Odczytała ona list z życzeniami od Pani Anny dla wszystkich uczestników spotkania, dla stypendystów i pracowników Fundacji SFL. "Szkoda, że nie mogę być z wami, podzielić się opłatkiem i złożyć osobiście życzenia świąteczne dla was wszystkich i całej publiczności Sokółki, którzy zaakceptowali mnie i włączyli do rodzinnego grona. A więc z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 życzę Wam wszystkim przyjemnego sezonu świątecznego, przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności w dalszym życiu i spełnienia swoich marzeń. P.S. Zazdroszczę wam tradycyjnych przysmaków wigilijnych. Bon appetit. Anna Sokolik"

Zebrani gromkimi brawami nagrodzili Panią Annę za jej dobre serce i życzenia.

W Wigilii uczestniczyły też grupy realizujące projekty "Działaj Lokalnie VIII", dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka" oraz rodzice dzieci. Z wielkim wzruszeniem obejrzeliśmy występ Kabaretu UTW, przedstawiający legendę o narodzinach "małego Jezuska". Zachwycili głębią przekazu płynącego ze żłóbka, wspaniałymi strojami i ich grą aktorką. Po seniorach, jasełka przedstawiły dzieci ze świetlic "Koniczynka" i "Stokrotka": był żłóbek, anieli, pastuszkowie, trzej królowie. Niemałych wzruszeń dostarczył nam proboszcz ks. Włodzimierz Misiejuk. W swoim wystąpieniu zaapelował, aby nie skupiać się tylko na przyziemnych czynnościach związanych z nadchodzącymi świętami, ale by nie zapominać o miłości, czynić dobro wokół siebie, zauważać tych wszystkich potrzebujących. Pogratulował też Fundacji dobrości i zaangażowania w pomoc ludziom. Ks. Józef Jaroma przekazał wszystkim obecnym świąteczne życzenia Błogosławieństwa Bożego i pomyślności. Po występach i życzeniach zapanowała prawdziwie rodzinna atmosfera: odmówiono modlitwę Pańską i przekazano sobie pokój. Podzielono się opłatkiem i prosforą, życząc sobie nawzajem przede wszystkim zdrowia i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Na wigilijnym stole znalazły się tradycyjne potrawy: barszcz czerwony z pierogami, śledzik, ryba w galarecie i niezastąpiona kutia. Dania te przygotowały i podały wolontariuszki Sokólskiego Funduszu Lokalnego, a m.in. Pani Gienia, Pani Wioletta, Pani Ewa, Pani Ewelina oraz Wolontariuszki z ZSR i pracownicy Fundacji SFL.

Na koniec przybył Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.


Przyłączając się do życzeń przekazanych przez Annę Sokolik - Rada, Zarząd i Pracownicy Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 składają, wszystkim sympatykom Fundacji, mieszkańcom Sokółki i okolic, wszystkim nowowybranym Władzom Miasta i Powiatu najserdeczniejsze życzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.


Rada, Zarząd i Pracownicy
Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"


fot. T.Otoka
18.12.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto
fotofoto fotoherb

Podsumowanie Programu "Działaj Lokalnie VIII"


W dn. 17 grudnia w Kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury zebrali się realizatorzy projektów "Działaj Lokalnie VIII" 2014. Prezes Zarządu Fundacji SFL - Maria Talarczyk zapoznała uczestników z dotychczasowymi osiągnięciami Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" od 2000 roku, w związku z 15-leciem działalności Fundacji SFL. W ciągu 15 minionych lat, w ramach programu "Działaj Lokalnie" - Fundacja SFL zrealizowała 159 projektów, które miały na celu zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Sokółki. Od 2004 r. rozpoczęto program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" we współpracy z samorządami 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.

Maria Talarczyk - koordynator programu "Działaj Lokalnie" przedstawiła realizację projektów w 2014 r. W ramach DL rozdano 15 dotacji na sumę 57 000 zł, a wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 149 tys. zł. Realizacja projektów trwała od czerwca do grudnia i właściwie wszystkie projekty zostały już zakończone. Realizatorzy projektów opowiedzieli o swoich poczynaniach i wyrazili wdzięczność za umożliwienie realizacji swoich pomysłów.

Pani Barbara Sawicka - realizatora projektu pt. "Poznajmy się lepiej", przedstawiła swój projekt, który miał na celu przybliżenie uczniom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym problemów ludzi niewidomych i słabo widzących. Podczas warsztatów młodzież uczy się jak pomagać niewidomym w życiu m.in. jak wskazać niewidomym układ przystawek na talerzu. Wykorzystuje się w tym sprawdzony pomysł lotników amerykańskich z okresu II wojny światowej, określając tak jak oni, położenie nieprzyjacielskich samochodów, tak na talerzu określa się położenie posiłków według wskazówek zegara np. na godz. 12 leży kotlet na talerzu, o godz. 3 leży surówka itp.. Dzięki projektowi ludzie niewidomi mogli spotkać się na wycieczce, na obchodach Święta "Dzień Białej Laski", uzyskali wsparcie ze strony młodzieży, jak i ludzi starszych w codziennym, trudnym życiu.Pani Halina Raducha - realizatorka projektu z sołectwa Ostrowie (Gmina Dąbrowa Białostocka", opowiedziała o łączeniu pokoleń na zagospodarowanym przez grupę "Mieszkańcy sołectwa Ostrowie". Na pustym dotychczas polu, spotykali się mieszkańcy od 3 miesięcy do lat stu.Pani Elżbieta Szarkowska - realizatorka projektu pt. Rękodzieło łączy pokolenia". Młodzież z liceum, jak i seniorki własnym sumptem wykonały ręczne kapelusze z różnych epok. Na Festynie Dobroczynnym, połączonym ze Świętem Organizacji Pozarządowych odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najładniejszy kapelusz.Pan Henryk Cudnik - Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce, podkreślił, że dzięki wsparciu otrzymanym z programu "Działaj Lokalnie", najbardziej skorzystał Chór "Sokólskie Wrzosy", który dzięki warsztatom sponsorowanym przez Fundację SFL, zajął I miejsce w przeglądzie chórów seniorów w Bydgoszczy. Chór daje koncerty charytatywne na rzecz szpitala w Sokółce.Koordynator – Maria Talarczyk w podsumowaniu powiedziała o nieco zmienionych zasadach przyznawania dotacji w IX edycji programu „Działaj Lokalnie” m.in. powiedziała o zmianie regulaminu DL, według którego preferowane będą projekty od nowych grup i organizacji, nie będą dofinansowywane projekty cyklicznie, powtarzające z roku na rok te same działania, ani imprezy kilkudniowe.
Podsumowanie programu „Działaj Lokalnie VIII” zakończyło się przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu Kabaretu z UTW „To i Owo”. Kabaret ten został założony w 2007 r. przez Fundację SFL w programie „Łączymy pokolenia”. Z jasełkami wystąpiły też dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”


Koordynator programu „Działaj Lokalnie”
Maria Talarczyk
05.12.2014 r.


foto

O 1000 zł więcej niż w roku ubiegłym!!!
Zebrano w Sokółce 5 grudnia 2014r.
w akcji "Tysiąc Mikołajów na Dzień Dobroczynności
zbiera na stypendia dla uzdolnionej młodzieży"


Zbiórka Mikołajkowa na Dzień Dobroczynności 6 grudnia w Dniu Świętego Mikołaja - zatacza coraz większe kręgi i przynosi coraz większe rezultaty. Już po raz drugi, Fundusze Lokalne w całej Polsce zbierają w Dniu Świętego Mikołaja na stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów.
W bieżącym roku w wigilię Świętego Mikołaja, na apel Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" chęć wzięcia udziału w zbiórce wyraziło 80-ciu wolontariuszy. Byli to uczniowie Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.
W dn. 5 grudnia w godz. od 9.00 do 12.00 przeszli oni w strojach mikołajkowych po ulicach Sokółki, wstąpili do biur i zakładów pracy. Mikołajkowie odwiedzili pięć przedszkoli w Sokółce, wręczając dzieciom upominki i słodycze.
Największy plon zebrali "Mikołajowie" z Gimnazjum Nr 1 - aż 643,29 zł. Wolontariusze Ci w liczbie 10 osób, odwiedzili m.in. OSM Sokółka, Przedszkole Nr 5, Spółdzielnię Mieszkaniową, Osiedle Centrum i Osiedle Zabrodzie. Drugą z kolei zwycięską grupą byli uczniowie LO, zbierając 491, 54 zł. Odwiedzili oni Przedszkole Nr 1 i mieszkańców ulic Piłsudskiego, Placu Kościuszki, Placu Kilińskiego oraz ścisłe centrum miasta.
W sumie zebrano 2942,88 zł. W tej sumie mieszczą się też datki z puszek, pozostawianych wcześniej w zakładach pracy. Największą kwotę do puszek w zakładzie pracy wrzucili pracownicy Sądu i Prokuratury w Sokółce - 118 zł. Zebrana kwota zasili fundusz stypendialny na rok szkolny 2015/2016 oraz program "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który ruszy już niedługo, po Nowym Roku 2015.
Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania Dyrekcjom Szkół, Uczniom i mieszkańcom Sokółki, którzy hojnie wrzucali datki do puszek mikołajkowych oraz Dyrektorom i Kierownikom Zakładów Pracy, którzy zbierali datki wśród swoich pracowników. Szczególne podziękowania składamy sponsorom: Firmie "RADEX" i "Fabryce Reklam" za prezenty dla dzieci w przedszkolach i nagrody dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.
Zarząd Fundacji SFL


04.12.2014 r.


Świąteczna Ogólnopolska zbiórka żywności


W dniach 28-29 listopada odbyła się Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności . Dzięki hojności mieszkańców Sokółki, około 140 wolontariuszom, stypendystom Fundacji "SFL" oraz uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sokółki, udało się zebrać 1990.16 kg żywności. W koszykach znalazły się: cukier 626kg, 282 kg mąki, 263 l oleju, 147kg konserw mięsnych, 60 kg słodyczy, 489 kg makaronu. Zebrane dary zostaną podzielone na paczki i przeznaczone na rzecz potrzebujących uczniów sokólskich szkół oraz podopiecznych Fundacji "SFL"- dzieci ze świetlic środowiskowych Koniczynka i Stokrotka. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę żywności. Przede wszystkim mieszkańcom Sokółki, którzy pomimo niedostatku podzielili się z uboższymi.
Dziękujemy Dyrektorom szkół i młodzieży, dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Sokółki, Zarządom sieci sklepów i Kierownikom sklepów.

Dziękujemy za hojność!!
Zarząd Fundacji "SFL"

01.12.2014 r.


Zabawa Andrzejkowa dzieci ze świetlic środowiskowych

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Koniczynka" i "Stokrotka" wspólnie bawiły się podczas zabawy Andrzejkowej w dn. 26 listopada. Były tańce, śpiewy, wróżby, przepowiednie.  Dzieci chętnie brały udział w konkursach i zabawach taneczno – muzycznych. Impreza sprawiła wiele frajdy oraz rozbudziła w nich zainteresowanie polskimi tradycjami.28.11.2014 r.


15 lat Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"

Dn. 26 listopada 2014 r. Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" obchodziła 15-lecie powołania przez Radę Miejską w Sokółce. Z tej okazji Burmistrz Sokółki Pan Stanisław Małachwiej i Z-ca Burmistrza - Pan Krzysztof Szczebiot odwiedzili Fundację SFL, wręczając założycielce i Prezes Fundacji - Pani Marii Talarczyk, podziękowania "za oddanie sprawom społecznym, wytrwałość i zaangażowanie". Przytaczamy cytat z podziękowania: "Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, którą kieruje Pani z takim zaangażowaniem i poświęceniem, niesie pomoc wielu potrzebującym, ale także - i to wartość nie do przecenienia - uwrażliwia nas na los innych, uświadamia, jak często niewiele potrzeba, aby życie drugiego człowieka uczynić radośniejszym i szczęśliwszym".

Fot. Dorota Biziuk


Założycielem Fundacji SFL są: Rada Miejska Sokółka z wkładem 54 000 zł i Fundacja "Fundusz Pomocy Społecznej" z wkładem 46 000 zł. Warunkiem zarejestrowania Fundacji w Warszawie było zebranie na kapitał żelazny kwoty 100 000 zł i taką kwotę udało się zebrać poprzedniczce Fundacji SFL tzn. Fundacji "Fundusz Pomocy Społecznej", jako jednej z dziewięciu takich organizacji w kraju, tworzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, do dnia 28.03.2000 r., kiedy to Fundacja SFL została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Warszawa pod numerem 5914.
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" jak i poprzedniczka Fundacji, założona przez Radę Miejską na wniosek Marii Talarczyk, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, w 1992 r. przez całe 22-lecie istnienia, służyła i służy sokólskiemu społeczeństwu, zgodnie z celem statutowym, którego główną ideą jest poprawienie bytu społeczności sokólskiej.
Dość powiedzieć, że w ciągu minionych 15 lat, Fundacja pozyskała na realizacje swoich celów kwotę około 9 mln złotych, w tym 1 200 000 zł na ufundowanie 800 stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z gminy Sokółka.
Ważniejsze wydarzenia:
02.X.1999 r. - Pierwszy Bal Dobroczynny na rzecz Sokólskiego Funduszu Lokalnego
26.XI.1999 r. - Powołanie Fundacji SFL przez Radę Miejską w składzie:


- Czesław Sańko - Przewodniczący Rady, Zastępca Burmistrza
- Mirosław Tałałaj - Zastępca Przewodniczącego Rady, MPEC
- Iwona Wiśniewski - Sekretarz Rady, Redaktor Naczelny Gazety Sokólskiej "Nowa"
- Krystyna Babynko - członek, Viceprezes PSS-Społem
- Mieczysław Baszko - członek, Dyrektor OSiR
- Henryk Cudnik - członek, Prezes Zarządu Miejskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Lucyna Dowgiert - członek, Radna Rady Miejskiej, nauczycielka
- Jan Firs - członek Rady, członek Zarządu Miasta i Gminy, Dyrektor LO
- Andrzej Gieniusz - członek, właściciel Spółki z o. o. "GENO"
- Elżbieta Greś - członek, Prezes GS Samopomoc Chłopska

04.III.2000 r. - II Bal Dobroczynny

Fundacja SFL do 2014 r. zorganizowała 16 Balów Dobroczynnych.


28.III.2000 r. - zarejestrowanie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa
19.V.2000 r. - uroczyste przekazanie czeku na 100 000 zł. przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce
15-16.VII.2000 r. - I-wszy Rodzinny Festyn Dobroczynny z Sokólskim Funduszem Lokalnym.

Fundacja SFL do 2014 r. zorganizowała 15 Festynów Dobroczynnych


11.IX.2000 r. - pierwsze 3 stypendia dla studentów I roku - Łącznie w ciągu 15 lat rozdano około 812 stypendiów na kwotę 1 206 300 zł.

I.2003 r. - 15.III.2004 r. - realizacja projektu "Otwarte Drzwi" z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych - utworzenie Gminnego Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.


2003 r. - Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi - utworzenie pierwszego Gminnego Programu Współpracy. Za realizacje tego programu, Gmina Sokółka weszła do Programu "Przejrzysta Polska", a w 2014 r. otrzymała wyróżnienie w konkursie "Samorząd Przyjazny NGO".


10.III.2004 r. - Fundacja "SFL" uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, jako pierwsza w powiecie, z możliwością pozyskiwania 1 % podatku - za roku 2003 zebrano 25 000 zł, za rok 2013 26 500 zł. Niestety większość podatników (90%) przekazuje swoje podatki poza Sokółkę!
2004 r. - realizacja pierwszych projektów w programie "Działaj Lokalnie" z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz samorządami 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo - w ciągu 11 lat rozdano 159 grantów na sumę 545 170zł. Dzięki DL zrealizowano m.in. projekty tj.: "Ukwiecona Sokółka, sfinansowano place zabaw dla dzieci w Sokółce i Bagnach, dofinanowano boisko na osiedlu za torami, dofinansowano Chór "Sokólskie Wrzosy", projekty UTW, PZERiI w Sokółce, PZN w Sokółce, dofinansowano biblioteki, warsztaty SOK, szachy, warsztaty żeglarskie, zorganizowano wesele wiejskie z lat 30-tych w Janowszczyźnie itp.

16-17.IX.2005 r. - pierwsza zbiórka żywności w sklepach pod hasłem "Podziel się posiłkiem". W ciągu 9 lat, w 28 zbiórkach zebrano ok. 54 tony żywności, którą rozdano dla biednych rodzin z miasta i Gminy Sokółka.


2007 r. - realizacja projektu "Łączymy pokolenia" w wyniku, którego wyposażono "Kapelę u Mundka" oraz Kabaret Sami Swoi.
2007-2008 r. - realizacja projektu ze środków UE pt. "Sami Budujemy swoje szanse", utworzenie Klubu Stypendysty.
2010-2011 r. - realizacja projektu "Społeczna (re)akcja - stop krzywdzeniu dzieci" i "Można Inaczej"
z 21 partnerami w programie Lokalne Partnerstwa PAFW i ARFP - marsze przeciw przemocy, przedstawienia teatralne dotyczące przeciwdziałania przemocy, warsztaty tańca z ogniem, warsztaty filmowe itp.

2011 r. - Wyróżnienie Marii Talarczyk, w konkursie Newsweek Polska 2011 i PAFW "Społecznik Roku 2011"

2011 r. - uhonorowanie Marii Talarczyk Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenie uroczyście wręczył Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski podczas Balu Charytatywnego w 2012 r.

2012-2013 r. - Projekt "Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę" z programu V4 Community Foundation Maturity Program.

2012 r. - 2013 r. - projekt "Działajmy Lokalnie - efektywne organizacje w województwie Podlaskim" współfinansowany przez MPIPS w ramach PO FIO, realizowany w 9-ciu powiatach województwa podlaskiego.


2013 r. - wydanie przewodnika "Sokółka Znana i Nieznana" w ramach konkursu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie Lokalne Partnerstwa PAFW - Animator Dobra Wspólnego.


od 2007 r. - 2014 r. - organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w górach lub nad morzem. Co roku z wypoczynku korzysta około 40 osób. Zorganizowaliśmy 17 obozów terapeutycznych, na których wypoczywało 931 dzieci i 53 matki.

4 czerwca 2014 r. - obchody 25-rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów.

14.X.2014 r. - Wręczenie certyfikatu ODL. Fundacja SFL, jako jedna z 12 organizacji, na uroczystej gali otrzymała certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie, przyznany przez PAFW i ARFP, za spełnianie najwyższych standardów organizacji programu "Działaj Lokalnie", za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego.Obecny skład Zarządu Fundacji SFLPrezes Zarządu - Maria Talarczyk


Wiceprezes Zarządu - Barbara Chmielecka


Sekretarz Zarządu - Alina Struczewska


Skład Rady Fundacji SFL na lata 2012-2015


Przewodnicząca Rady - Halina Otoka
Z-ca Przewodniczącego - Krystyna Babynko
Sekretarz - Lucyna Dowgiert
Członkowie:
Władysław Bieszczad - zm. 2014 r.
Henryk Cudnik
Lucyna Dowgiert
Krzysztof Matczak
Justyna Mazurczyk
Marta Półtorzycka
Jadwiga Wysocka

27.11.2014 r.


I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!

"Bogatym nie jest ten,  kto posiada, lecz ten,  kto daje"
Jan Paweł II

Fundacja SFL zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki do wzięcia udziału w zbiórce mikołajkowej w dn. 5 grudnia b.r. w godz. 9.00-12.00.
Po raz drugi będzie to akcja na skalę ogólnopolską pod hasłem „1000 Mikołajów na Dzień Dobroczynności zbiera na stypendia dla uzdolnionej młodzieży”. W ubiegłym roku w tej akcji uczestniczyło około 80 wolontariuszy, w tym również Z-ca Burmistrza oraz szefowie zakładów pracy. Zebrana kwota na stypendia wyniosła ponad 2000 zł.
 Środki uzyskane podczas tegorocznej zbiórki, zostaną przeznaczone na powiększenie funduszu stypendialnego, z którego wypłacane są stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów z miasta i gminy Sokółka oraz program „Działaj Lokalnie”.
Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze – „Mikołaje” ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mile widziane będą też osoby dorosłe w przebraniu mikołajkowym. Zbiórka „Mikołajów” o godz. 9.00 w dn. 5 grudnia, przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury.
Apelujemy do kierownictwa urzędów, zakładów pracy o wpuszczenie „Mikołajów” do swoich zakładów pracy lub zgodę na pozostawienie w zakładzie puszek na zbiórkę mikołajkową.
Ze szczególnym apelem o wsparcie Dnia Dobroczynności, zwracamy się do nowowybranych Radnych Samorządu i Włodarzy Gminy i Powiatu Sokółka.

Z góry dziękujemy za ofiarność.Zarząd Fundacji SFL

26.11.2014 r.


W dn. 28-29 listopada w sokólskich sklepach odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności!


Więcej informacji o zbiórkach żywności:
www.bankizywnosci.pl/3-n-1099/strona-glowna/28-29-i-30-listopada-odbedzie-sie-swiateczna-zbiorka-zywnosci.html

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności. Nie przechodźcie obojętnie obok naszych wolontariuszy. Żywność ze zbiórki zostanie przekazana w formie paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym rodzinom z miasta i gminy Sokółka.
Dziękujemy!
17.11.2014 r.


fotofoto


11 listopada Dzień Niepodległości z Fundacją "Sokólski Fundusz Lokalny"


Tradycyjnie, jak co roku, 11-stu wolontariuszy Sokólskiego Fundusz Lokalnego, stypendyści programów stypendialnych "Prymus" i "Sokół", uczestniczyło w zbiórce na stypendia dla zdolnej i niezależnej młodzieży. Zbiórkę prowadzono w obrębie kościoła parafii im. Św. Antoniego i parafii prawosławnej im. Aleksandra Newskiego, za przyzwoleniem proboszczów obu parafii.
Fundacja SFL organizuje zbiórki na stypendia od 2000 roku. W ciągu 14-stu lat, dzięki ofiarności społeczeństwa i dotacji im. St. Batorego, Urzędu Miasta i Gminy, The Pucilowski Foundation - przyznano już 1003 stypendia na kwotę 1 103 100 zł.
11 listopada 2014 r. zebrano na stypendia kwotę 700,72 zł. Wszystkim ofiarodawcom stypendyści naklejali flagę narodową z orzełkiem.
Zarząd Fundacji SFL składa wszystkim serdeczne podziękowania za ofiarność!!!

Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Sokółki, do właścicieli firm, kierowników instytucji, aby przyłączyli się do zbiórki mikołajkowej na stypendia. Planujemy podobnie, jak w ubiegłym roku wysłać na ulice miasta, do biur i zakładów pracy - stu Mikołajów. Zapraszamy szczególnie nowowybranych Radnych Samorządowców do miasta, powiatu i sejmiku, aby w dn. 5 grudnia (przeddzień mikołajek) zabawili się w Świętych Mikołajów i wyszli razem z młodzieżą na ulice Sokółki. O szczegółach poinformujemy przed 5 grudnia.
Zapraszamy również mieszkańców Sokółki do ogólnopolskiej świątecznej zbiórki żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem" w dniach 28-29 listopada 2014 r.

Zarząd Fundacji SFL

17.11.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto


"Biała Laska" z Sokólskim Funduszem Lokalnym – po raz szósty!


Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce już 6 lat współpracuje z Fundacją „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację SFL.
W ciągu tych sześciu lat Lokalny Ośrodek Działaj Lokalnie Sokółka, dofinansował sześć projektów PZN: "Bliżej siebie I, II, III, IV" oraz "Bądźmy sobie bliżsi" (2013r.) i "Poznajmy się lepiej" (2014r.) – na ogólną sumę 18 000 zł.
W 2014 r. osobowości prawnej dla Koła Terenowego PZN w Sokółce użyczył Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. W ramach projektu "Poznajmy się lepiej" odbyły się spotkania edukacyjne z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Sokółce, mające na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych wzrokowo. Dla osób niewidomych i słabo widzących zorganizowano piknik w Poczopku. Zostały wydane ulotki (2000 szt.) pod hasłem „Jak pomagać niewidomym”. W dniu 28 października w Kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury, odbyła się kolejna uroczystość pod tytułem "Biała Laska", którą poprowadziła Pani Barbara Sawicka – Prezes Koła Terenowego PZN w Sokółce. W spotkaniu uczestniczyły osoby niewidome i słabowidzące z całego powiatu sokólskiego, przedstawiciele samorządu i zaproszeni goście.
Koordynator projektu "Działaj Lokalnie" – Pani Barbara Sawicka podziękowała wszystkim sponsorom święta Białej Laski – Burmistrzom Sokółki, Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", kierownictwu PSS Jaskółka i Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce za 1 % podatku.
Na projekt "Poznajmy się lepiej" Koło Terenowe PZN otrzymało dotację w wysokości 3000 zł, w tym na święto Białej Laski - 450 zł.
Podsumowanie projektu nastąpi w dn. 10 grudnia b.r. na spotkaniu opłatkowym.

Zdjęcia z pikniku w Poczopku:
Zdjęcia z warsztatów przeprowadzonych w sokólskich szkołach oraz zdjęcia ze święta Białej Laski:


03.11.2014 r.


Dobiegł końca projekt pt. "Zrób wywiad. Zrób zdjęcie. Poznaj historię samorządności w swojej gminie" realizowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Efekty końcowe multimedialnego projektu, w którym film, fotografia i nowe media służyły odkrywaniu Sokółki,


bepośrednio na www.youtube.pl: www.youtube.com/watch?v=b819BAHEgDs
28.10.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto


Dzień Seniora 2014


Z inicjatywy Zarządu Rejonowego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce w dn. 25 października 2014 r. w Kawiarni „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury obchodzono uroczyście Miejsko -Powiatowy Dzień Seniora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin, powiatu i województwa oraz funkcyjni Kół Związku i Klubów Seniora z powiatu Sokółka.
Dzień Seniora zorganizowano w ramach projektu „Koła Związku i Kluby Seniora w 25-lecie odzyskania wolności” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce.
Zarząd Rejonowy PZERiI otrzymał grant w wysokości 5000 zł, z czego na organizację Dnia Seniora przeznaczono 2500 zł. Z pozostałych środków zorganizowano warsztaty dla kół seniorów w całym powiecie sokólskim.
Przewodniczący Zarządu Rejonowego – Pan Henryk Cudnik złożył serdeczne podziękowania za wspieranie emerytów i wsparcie finansowe, obecnym na spotkaniu: Burmistrzowi Sokółki – Panu Stanisławowi Małachwiej i Z-cy Burmistrza – Panu Piotrowi Bujwickiemu, Wice Marszałkowi Woj. Podlaskiego – Panu Mieczysławowi Baszko, Z-cy Dyrektor ROPS – Pani Bożenie Tomaszewskiej, Przedstawicielowi Starostwa Powiatowego – Pani Lili Micun, Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZERiI w Białymstoku – Panu Janowi Kalinowskiemu.
Szczególne podziękowania złożył Pani Prezes Sokólskiego Funduszu Lokalnego – Pani Marii Talarczyk za wieloletnie wspieranie emerytów w programie Działaj Lokalnie.
W bieżącym roku od Fundacji SFL Zarząd Rejonowy PZERiI otrzymał, także drugą dotację na kwotę 4000 zł na realizację projektu pt. „ Chór Sokólskie Wrzosy śladami zmian w 25-lecie odzyskania wolności”. W ramach projektu odbyły się zakładał warsztaty dla uczestników chóru, które znacząco przyczyniły się do tego, że chór „Sokólskie Wrzosy” zdobył w bieżącym roku I miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów seniorów w Bydgoszczy.
Przedstawiciele władz złożyli na ręce Pana Henryka Cudnika, serdeczne gratulacje i podziękowania za wspaniałą działalność na rzecz emerytów, a wszystkim emerytom z okazji ich święta – moc życzeń zdrowia i szczęścia.
Prezes Fundacji SFL Maria Talarczyk podziękowała Panu Henrykowi Cudnikowi, Burmistrzom Sokółki, członkom Koła Seniorów za bardzo dobrą współpracę. Pochwaliła się uzyskanym od PAFW i ARFP Certyfikatem Ośrodka Działaj Lokalnie. Zachęciła też przedstawicieli samorządów i organizacji, nieuczestniczących dotychczas w programie Działaj Lokalnie, do przystąpienia od roku 2015 do udziału w tym programie. W dalszej części imprezy wystąpił chór "Sokólskie Wrzosy" oraz zespół „Kapela u Mundka”.
27.10.2014 r.


Dzieciaki ze świetlic środowiskowych w kinie!


24 października dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka" dzięki projektowi „Kulturalnie przeciw nałogom” finansowanego przez UM w Sokółce, mogły obejrzeć film animacyjny pt. "Pudłaki". Głównym bohaterem jest mały, osierocony chłopiec, wychowany przez pudełkowych trolów, próbuje uratować przyjaciół od nikczemnego niszczyciela szkodników. Pudłaki wydają się groźne tylko na początku. Szybko okazuje się, że krążące o nich legendy ,są zmyślone przez złych ludzi. W rzeczywistości trolle w kartonowych ubrankach są serdeczne, ufne i świetni z nich konstruktorzy. Przed laty zaopiekowały się maleńkim chłopcem, którego wychowały na swoje podobieństwo. Teraz to on będzie bronił trole przed polującym na nie okrutnym, brzydkim i zakompleksionym Archibaldem Snatcherem.


27.10.2014 r.


Teatr Lalek "Pinokio" w "Koniczynce"


Dzięki współpracy z firmą „Vestor” dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” 20 października obejrzały przedstawienie pt. "Jak Karolek został papieżem" wystawione przez Objazdowy Teatr Lalek "Pinokio". Spektakl opowiadał o prawdziwej historii życia papieża Polaka. Była to niezwykła opowieść o chłopcu, którego dziś znają ludzie na całym świecie. Sztuka ukazywała jego dzieciństwo, lata młodości oraz drogę do kapłaństwa i wybór na stolicę Piotrową. W trakcie trwania przedstawienia jak i po, mały Karolek zadawał dzieciom wiele ciekawych pytań. Nasi mali widzowie brali aktywny udział, wspólnie z animatorami tańczyli i śpiewali. To ciekawe doświadczenie pozwoliło poznać nam życiorys papieża w przyjemnej atmosferze.


17.10.2014 r.


Wizyta Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej "Koalicja dla młodych" w Sokółce50-cio osobowa grupa przedstawicieli Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej "Koalicja dla młodych" oraz przedstawicieli władz i organizacji współpracujących z Funduszem z Białobrzegów nad Pilicą, w ramach wizyty studyjnej, odwiedziła w dniu 16 października Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" w Sokółce. Zgodnie z życzeniem organizatorów wizyty, na spotkanie w hotelu Verde zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji z trzech gmin powiatu sokólskiego. Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń na temat współpracy samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi.

Ze strony samorządu gminnego z Sokółki w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Sokółki - Zbigniew Tochwin i odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi - Joanna Korzeniewska. Sekretarz Sokółki przedstawił bardzo obszernie współpracę samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pochwalił się wyróżnieniem Urzędu Miejskiego w Sokółce w konkursie "Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym".

Prezes Zarządu Fundacji SFL - Maria Talarczyk w swoim wystąpieniu podkreśliła, że współpraca zarówno Fundacji SFL, jak i innych organizacji pozarządowych z samorządem gminy Sokółka, od wielu lat układa się bardzo dobrze. Omówiła najważniejsze zadania, realizowane od 22 lat wspólnie z samorządem Sokółki i samorządami gmin: Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo. Podzieliła się wiedzą z ODL Białobrzegi, w jaki sposób Ośrodek Działaj Lokalnie w Sokółce zdobył Certyfikat Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, za spełnianie najwyższych standardów w realizacji programu "Działaj Lokalnie".

W spotkaniu, oprócz Zarządu, Radnych i pracowników Fundacji SFL, uczestniczyli przedstawiciele dwóch największych organizacji w powiecie sokólskim tj.: Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Henryk Cudnik i Elżbieta Szarkowska - Prezes Stowarzyszenia UTW w Sokółce. Opowiedzieli oni o swoich znakomitych działaniach na rzecz społeczeństwa. Przedstawicielka Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego i sołtys wsi Ostrowie - Halina Raducha zaprezentowała, jak przebiega współpraca Fundacji SFL z organizacjami z gminy Dąbrowa Białostocka i podkreśliła bardzo dobrą współpracę samorządu gminnego w Dąbrowie Białostockie z organizacjami pozarządowymi.

Organizacja z Białobrzegów bardzo pochlebnie wyrażała się o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białobrzegach. Organizacje sokólskie nie mogły się tym pochwalić.

Goście interesowali się głównie sposobem finansowania organizacji przez samorząd, skąd organizacje zdobywają środki na utrzymanie siedziby, opłaty oraz w jaki sposób gmina dysponuje środkami pozyskanymi od sprzedaży alkoholi i w jaki sposób przeciwdziała problemom alkoholowym i narkomanii w gminie Sokółka. Szczegółowej odpowiedzi udzielił Sekretarz Sokółki.

Po spotkaniu goście odwiedzili cerkiew prawosławną, gdzie od ks. W. Misiejuka - proboszcza parafii, usłyszeli bardzo ciekawą historię powstania prawosławia i cerkwi w Sokółce. Odwiedzili też kaplicę z cudowną eucharystią w kościele p.w. Św. Antoniego w Sokółce. Na zakończenie zwiedzili meczet w Bohonikach, usłyszeli tam wiele opowieści o wyznawcach islamu w Polsce.


15.10.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto


Pierwsze certyfikaty "Działaj Lokalnie" rozdane!


Koordynatorzy 60-ciu Ośrodków Działaj Lokalnie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - spotkali się w dn. 13-14 października 2014 r. w siedzibie PAFW w Warszawie. Tematem szkolenia były m.in.: "Regranting i co dalej", oraz "Crowdfunding dla Działaj Lokalnie". To trudne słowo oznacza po prostu zbieranie funduszy dla organizacji poprzez Internet, z pomocą portali tj. "fundujesz.pl".

Po szkoleniu, uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej Gali w "Skwerze" - filii Centrum Artystycznego przy Krakowskim Przedmieściu. W Gali uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Michałowski - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele PAFW, ARFP, redaktor naczelny Newsweek Polska - Tomasz Lis. Podczas Gali nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o tytuł "Społecznika Roku 2014" Tygodnika Newsweek Polska, PAFW i ARFP. Społecznikiem Roku 2014 został Piotr Bystrianin, Prezes Fundacji Ocalenie - zajmującej się sprawami uchodźców, z siedzibą w Warszawie i punktem konsultacyjnym w Łomży. Wyróżnienie otrzymali - Dorota Komornicka, Prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z Wójtowic oraz Mirosław Kaźmierczak - emerytowany nauczyciel, trener gimnastyków z klubu Spartanie Zahutyń.


Źródło zdjęć: www.facebook.com/spolecznikroku/photos/

Nagrodzono też laureatów konkursu "Opowiedz…" programu "Działaj Lokalnie". Nagrody w trzech kategoriach: człowiek, miejsce, motyw w granicach od 2500 zł do 4000 zł wręczał Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - Paweł Łukasiak.

12 -stu przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie otrzymało z rąk Jerzego Koźmińskiego - Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Certyfikaty Ośrodka Działaj Lokalnie za spełnianie najwyższych standardów organizacji programu "Działaj Lokalnie", za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego. Certyfikat dla ODL w Sokółce odebrała Maria Talarczyk - Prezes Zarządu Fundacji SFL, koordynator programu "Działaj Lokalnie" w Sokółce.
13.10.2014 r.


DZIECI W BIAŁOSTOCKIM TEATRZE LALEK !


W dniu 27.09 dzieci ze Świetlic Środowiskowych "Koniczynka"i "Stokrotka" mogły dzięki projektowi "Kulturalnie przeciw nałogom" finansowanego przez UM w Sokółce oglądać w Podlaskim Teatrze lalek przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek". Przedstawienie było zabawne, angażujące dzieci, które były zachwycone, a na ich twarzach przez cały spektakl malował się uśmiech. Najbardziej podobała im się kukła wilka, który był bardzo puszysty, miał długi język i duże zęby. Uczestnicy zwiedzili również piwnicę lalek, gdzie znajdują się lalki, maski rozmaite teatralne rekwizyty, kostiumy, a nawet dekoracje, które zakończyły już swoją sceniczną przygodę. Można tam spotkać tych wszystkich bohaterów, którzy wystąpili w repertuarze Białostockiego Teatru Lalek. Najstrasze oglądane przez nas lalki pochodziły z lat 60 XX wieku.


07.10.2014 r.


foto1logo foto

Zbiórki żywności "Podziel się posiłkiem"
z Sokólskim Funduszem Lokalnym
54 tony żywności - 3380 wolontariuszy


Już po raz 28, wolontariusze Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" uczestniczyli w zbiórce żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem". Pod patronatem Banku Żywności - pierwszą zbiórkę zorganizowano we wrześniu 2005 roku - zebrano wówczas 2258 kg, a paczki z tej zbiórki trafiły do 120 wielodzietnych rodzin z Gminy Sokółka. Od 2005 r. organizowaliśmy rok rocznie po trzy zbiórki. Licząc przeciętnie po 2 tony żywności w jednej zbiórce - nazbierało się ok. 56 ton żywności. Oprócz rodzin wielodzietnych, w licznie ok. 360 rocznie, ze zbiórki żywności korzystają dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka". W każdej zbiórce żywności uczestniczyło ok. 120 wolontariuszy - są to stypendyści Sokólskiego Funduszu Lokalnego, ale także uczniowie sokólskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W ostatniej zbiórce uczestniczyła rekordowa ilość wolontariuszy - ponad 140 osób!
Z Gimnazjum Nr 1 w Sokółce - 31
Z Gimnazjum Nr 2 ZSO - 14
Z Gimnazjum Nr 3 ZSI - 14
Z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce - 18
Z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce - 15
Z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce - 25
Studenci Programu Stypendialnego "Sokół" - 8
Szkoła Podstawowa - 2
Inne osoby dorosłe - 11
Na listach wolontariuszy pojawiają się nazwiska uczniów, którzy uczestniczyli w zbiórkach od pierwszej klasy gimnazjum, do ostatniej klasy szkoły średniej. Są to przeważnie stypendyści Programu Stypendialnego "Prymus" - członkowie Klubu Stypendysty - czyli wolontariusze na 6+, jak też stypendyści Programu Stypendialnego "Sokół", którzy nadal uczestniczą w zbiórkach, mimo studiowania w Białymstoku lub innych odległych miastach, a wśród nich: Joanna Raczkowska, Patrycja Galej, Elżbieta Parchanowicz, Agata Ackiewicz, Anna Druć, Magdalena Łysik, Marta Panasewicz, Piotr Chmielowiec, Magdalena Waszczuk, Paulina Fiedorowicz, Justyna Kozłowska, Mateusz Bajko.
Wolontariusze w dniach 3-4 października b.r. zebrali łącznie 2080 kg żywności w 13-stu sklepach położonych w Sokółce.
Najwięcej zebrano:
Makaron i ryż - 877 kg
Cukier - 340 kg
Mąki - 323 kg
Muesli, płatki kukurydziane - 100 kg
Konserwy mięsne - 50 kg
Największą ilość żywności zebrano w sklepach:
Biedronka, ul. Targowa - 351 kg
"Jaskółka", ul. Kresowa - 233 kg
Stokrotka, ul. Grodzieńska - 230 kg
Biedronka, ul. Broniewskiego - 229 kg
Wyróżniający się wolontariusze w ostatniej zbiórce to:
Sandra Snarska, Martyna Aniśko, Iwona Klej, Elżbieta Żalowska, Agnieszka Kirpsza, Mariola Surowińska, Karolina Słoma, Kewin Buraczyk, Anna Druć, Mateusz Druć, Kamila Jacewicz, Justyna Szutko, Julia Rakieć.

Jak zawsze niezawodni byli pomocnicy zwożący żywność ze sklepów: Jan Kuryksza, Dawid Kułakowski, Krystian Kułakowski.

Na szczególne podziękowania zasłużyli kierowcy oddelegowani przez Urząd Miejski - Pan Norbert Puciłowski oraz kierowca MPEC-u - Pan Mieczysław Dorosz.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zbiorcze żywności, a w szczególności mieszkańcom Sokółki, Dyrekcjom i Pracownikom sklepów, Dyrekcjom, Wychowawcom, Pedagogom i Uczniom sokólskich szkół, paniom przygotowującym paczki dla dzieci - Pani Genowefie Miszczuk, Pani Ewie Koruch, wychowawcom Świetlic Środowiskowych - Pani Sylwii Szomko oraz Pani Edycie Raczkowskiej.

Koordynator zbiórki żywności
Prezes Zarządu Fundacji SFL
Maria Talarczyk


03.10.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto


"Działaj Lokalnie VIII" w Gminie Korycin


W Gminie Korycin zrealizowano dwa projekty w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny".
Dzięki projektowi realizowanemu przez UKS Kora-Kora-Korycin pt. "Szafa pełna tradycji" powstała Izba Regionalna, wyposażona przez mieszkańców Gminy Korycin, w dawną odzież, dokumenty, zdjęcia i pamiątki rodzinne, urządzenia kuchenne, wyposażenie mieszkań, stare koronki, siwaki, dwojaki, stare świeczniki, lampy naftowe i inne. Izba Regionalna wzbudziła spore zainteresowanie mieszkańców i turystów oraz jest chętnie odwiedzana przez dzieci i dorosłych.

Korycin
Projekt pt. "Każdy piłkę kopie - letni obóz sportowy dla dzieci 2014 r." zrealizowała grupa nieformalna Piłkarska Brać. W okresie wakacji został zorganizowany obóz sportowy dla dzieci z terenu Gminy Korycin. Dzieci uczestniczące w obozie pochodziły z drużyn piłkarskich Orlików, Młodzików i Żaków. Zajęcia odbywały się pod okiem trenera, a opiekunami na obozie były osoby zaufane i odpowiedzialne, które zadbały o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników obozu. Większość prac związanych z realizacją Projektu "Każdy piłkę kopie - letni obóz sportowy dla dzieci 2014" odbywała się na terenie Gminy Korycin. Realizatorzy nawiązali współpracę z Ośrodkiem Agroturystycznym w Gorodczynie Gmina Narew. Miejscowość cicha, spokojna i rodzinna atmosfera sprzyjała treningom piłki nożnej i wypoczynkowi dzieci przebywających na obozie. Dzieci i opiekunowie mieli do dyspozycji trzy sale sypialne, salę zabaw, świetlico-jadalnię, boisko trawiaste i basen wolno stojący. Na wyjazd zakupiono nowe stroje sportowe i piłki. Organizatorzy zapewnili bezpieczny przejazd dzieci na miejsce obozu i również powrót oraz atrakcyjne zajęcia treningowe, zabawy rekreacyjne i kąpiele w basenie. Wszyscy zaangażowani w projekt zgodnie stwierdzili, że takie lokalne inicjatywy są bardzo potrzebne i przynoszą wiele dobrego całej społeczności.

KorycinKorycin

Korycin
26.09.2014 r.


Piętnasty rodzinny festyn dobroczynny


W dniu 20 września 2014 na placu przed kinem Sokół przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się 15 Rodzinny Festyn Dobroczynny zorganizowany przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny. W festynie reprezentowały się organizacje i grupy realizujące projekty Działa Lokalnie 2014. Panie ze stowarzyszenia UTW zaprezentowały własnego pomysłu kapelusze, Kapelusz zwany Kapeluszem seniora, a młodzież zaprezentowała kapelusze Joniora. Najładniejsze kapelusze otrzymały nagrody. Uczestnicy projektu "Moje Westerplatte" ze stowarzyszenia "Barka" i młodzież z miejskiego ośrodka kultury w Dąbrowie wystąpiły z programami wokalnymi. Klub szachowy "Orient Sokółka" zaprosił do rozgrywek szachowych. Odbył się też konkurs na najlepsze ciasto i przetwory owocowo warzywne. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Stypendyści przeprowadzili zabawy, oraz degustacje ciast swojego wyrobu. Darmową zabawę dla dzieci z trampoliną, kulami na wodzie przeprowadziła firma Vestor z Sosnowca. Dzieci otrzymały też nagrody za konkursy jak i też darmowy popcorn i watę cukrową. Na Festynie zaprezentowały się też producenci lokalnych wyrobów z Dąbrowy Białostockiej, Studzinczyny, Sokółki i Białegostoku. Oprawę muzyczną zapewniła kapela "U Mundka" i zespól "Duo". Kuliminacyjnym punktem Festynu było wręczenie stypendiów "Prymus" uczniom zamieszkałym na terenie gminy Sokółka. Stypendia w imieniu fundatorów Fundacji im. Stefana Batorego urzędu miejskiego i Fundacji SFL wręczali sekretarz Gminy Sokółka Zbigniew Tochwin i Prezez zarządu Fundacji SFL Maria Talarczyk.
Datki zebrane z Festynu w kwocie 393 zł i 54 gr. zasiliły fundusz stypendialny "Prymus" Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim krórzy przyczynili się do uświetnienia festynu tj. Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Burmistrzowi Sokółki, Zarządowi GS , Piekarni Marwibog, Kwiaciarni Jadwigi Bubieniec, Studiowi Urody Shanti, Edyty Baszko, Środowiskowemu Domu Samopomocy, Fabryka Reklam Pani Greś, Animatorom z firmy Vestor Sosnowiec, Kapeli u Mundka, Jarkowi Cilulko z Domu Kultury, Paniom z UTW Sokółka

23.09.2014 r.


STYPENDIA „SOKÓŁ” PRZYZNANE !


Komisja Stypendialna Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" i "The Pucilowski Foundation" w dniu 23.09.2014 r. przyznała stypendia na rok szkolny/akademicki 2014/2015.

Do programu stypendialnego „Sokół” wpłynęły 33 wnioski, w tym 4 dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz 29 od studentów.

Komisja w ramach programu stypendialnego "Sokół" przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, przyznała :
­ 4 stypendia dla uczniów ostatnich klas szkół średnich po 1500 zł na rok
­11 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych po 3400 zł na rok, płatne co miesiąc po 340zł
­5 stypendiów dla uczniów studiów niestacjonarnych , płatne w dwóch ratach po 1700zł za semestr.

Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów (oceniane były wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz praca na rzecz wzbogacenia Funduszu Stypendialnego).

Ostatnie klasy szkół średnich:
1. Patrycja Galej
2. Magdalena Łysik
3. Joanna Raczkowska
4. Monika Sutuła

Studia Stacjonarne:
1. Piotr Chmielowiec 1 rok
2. Anna Druć 1 rok
3. Agnieszka Małoń 1 rok
4. Magdalena Waszczuk 1 rok
5. Adrian Chociej 2 rok
6. Paulina Fiedorowicz 2 rok
7. Justyna Kozłowska 2 rok
8. Mateusz Bajko 3 rok
9. Anna Kołejda 3 rok
10. Katarzyna Parchanowicz 3 rok
11. Anna Małoń 4 rok

Studia Niestacjonarne:
1. Ewelina Puciłowska 1 rok
2. Marta Panasewicz 1 rok
3. Jacek Kirejczyk 2 rok
4. Monika Sołtan 4 rok
5. Katarzyna Panasewicz 4 rok

Ogólna wartość stypendiów „Sokół” ufundowanych przez „The Pucilowski Foundation” z siedzibą w Nowym Jorku USA , reprezentowanej przez Prezes Fundacji Annę Sokolik wynosi­60 400zł (20 000 $ USA).

Zarząd i rada Fundacji oraz stypendyści składają serdeczne podziękowania Fundatorowi Stypendium na ręce P. Anny Sokolik.

22.09.2014 r.


PodzielSiePosilkiem_plakat


18.09.2014 r.


herbfoto foto

Stypendia „PRYMUS” na rok szkolny 2014/2015 przyznane!!!


Komisja Stypendialna Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w dniu 16.09.2014 r. w ramach programu stypendialnego „Prymus”, przeznaczonego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka - przyznała 12 stypendiów dla uczniów gimnazjów po 1000 zł na rok i 14 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 1500 zł na rok.
Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów (oceniane były wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz praca na rzecz wzbogacenia Funduszu Stypendialnego). Fundusz Stypendialny „Prymus” jest finansowany ze środków: Fundacji im. St. Batorego, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz Fundacji SFL.

Wykaz stypendystów programu stypendialnego „Prymus”:
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce

Marcin Łukaszewicz kl. II
Julia Rakieć kl. II
Elwira Tumiel kl. II
Elżbieta Repucho kl. II
Anna Repucho kl. III
Gabriel Korecki kl. III
Michał Parchanowicz kl. III
Paweł Wojciech Januszkiewicz kl. III
Paula Bielawska kl. III

Gimnazjum nr 3, ZSI w Sokółce
Michał Andrzejewski kl. II
Mateusz Druć kl. III
Kewin Buraczyk kl. III

Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku
Dorota Weronika Bałakier kl.III

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Anna Łowczecka kl. I
Katarzyna Borko kl. I
Klaudia Daszuta kl. I
Gabriela Puciłowska kl. I
Urszula Sklepkowska kl. I
Małgorzata Prymak kl. I
Natalia Czeremcha kl. III
Agata Ackiewicz kl. III
Agnieszka Kirpsza kl. III

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala
Ewa Kabelis kl. II
Małgorzata Jurkowska kl. III

Inne szkoły:
Damian Łysik kl. I - I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku
Paulina Godlewska kl. I – III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
Elżbieta Anna Parchanowicz kl. III - I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku
12.09.2014 r.


foto

Realizatorzy projektu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach projektu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" pragną zaprosić dzieci i młodzież do konkursu plastycznego pt.

mleko

"Zdrowo i kolorowo"

Technika i format dowolny. Prace należy złożyć bezpośrednio do dnia 26 września 2014 r.
do świetlicy "Koniczynka" os. Centrum 17
lub świetlicy "Stokrotka" ul. Broniewskiego 16fotologo_ARFP_rgb_jpgfoto


09.09.2014 r.


ciasta

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO I PRZETWORY OWOCOWO-WARZYWNE

Fundacja "SFL" ogłasza konkurs na najsmaczniejsze ciasto oraz przetwór owocowo-warzywny, do którego zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu Sokólskiego.

Konkurs odbędzie się na festynie dobroczynnym pod kinem "Sokół".

Udział w konkursie należy zgłosić do Organizatora w dniu 20.09 do godziny 12.00. Regulaminy w załączniku.

Regulamin na przetwory [plik word]

Regulamin na ciasta [plik word]
04.09.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logofotologo_ARFP_rgb_jpg foto foto

XV Rodzinny Festyn Dobroczynny


20 wrzesień 2014 r.
plac przed kinem "Sokół" w godz. 11.00 - 16.30


Godz. 11.00 - 16.30 -Prezentacje realizatorów projektów "Działaj Lokalnie" i organizacji pozarządowych z Sokółki i okolic na stoiskach. Kiermasz wyrobów ludowych i ciast, zabawa loteryjna

Godz. 13.00 - 16.00 - BEZPŁATNE atrakcje dla dzieci: zamek dmuchany, trampolina, wata cukrowa i popcorn dla wszystkich oraz blok gier i zabaw dla dzieci w wykonaniu animatorów firmy VESTOR z Sosnowca, a w nim m.in.: pokaz kosmicznej mody, budowanie wieży Eiffla na czas, chiński konkurs kulinarny, hulanie na hula hop i inne konkursu rodzinne z nagrodami


W programie ponadto m.in.:
- Występ "Kapeli u Mundka"
- Rozstrzygnięcie konkursu UTW w programie "Działaj Lokalnie" pt. " Kapelusz seniora kontra kapelusz juniora"
- Występy zespołów muzycznych
- Rozstrzygnięcie konkursu ciast i przetworów owocowo-warzywnych
- Wręczenie stypendiów "PRUMYS" w programie "Równe Szanse" ufundowane przez Fundacje im. St. Batorego i Urząd Miejski w Sokółce

Dochód z imprezy przeznaczony będzie na powiększenie funduszu stypendialnego
i program "Działaj Lokalnie"

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY
Z SOKÓŁKI I OKOLIC
ATRACJI NIE ZABRAKNIE!!!


fotofoto fotoherb
03.09.2014 r.


Ogłoszenie


Jeśli masz zbędne meble dla dzieci w wieku szkolnym – możesz je przekazać na rzecz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” umową darowizny rzeczowej. Potrzebne są od zaraz:
- biuro dla chłopca lat 7;
- mały regał;
- dwudrzwiowa szafa.
Przekazane dary trafią do potrzebujących dzieci z biednych rodzin. Z góry dziękujemy za życzliwość.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) umożliwiają odliczenie darowizny rzeczowej od podatku dochodowego.
03.09.2014 r.


Stypendia 2014/2015


Przypominamy, że zbliżają się terminy zakończenia naboru wniosków na stypendia:
Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego - Lokalne Programy Stypendialne "Równe szanse", Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji "SFL":
- dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 12 stypendiów po 100 zł/m-c,
- planujemy przyznać 15 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – stypendium po 150 zł/m-c.

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych ze środków Fundacji SFL – planujemy przyznać jedno stypendium dla uczniów od II klasy gimnazjum po 100 zł/m-c.

Stypendia dla uczniów - ofiar uzależnień -planujemy przyznać jedno stypendium po 100 zł/m-c ze środków Fundacji SFL (wymagana opinia OPS lub kuratora).

Termin naboru mija 10 września 2014 r.

Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 15 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Termin naboru mija 20 września 2014 r.

Formularze wniosku są aktywne na stronie www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizacje Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com
26.08.2014 r.


Dzialaj_Lokalnie_logo logo_ARFP_rgb_jpg logo-ROPS herb

KOLONIE LETNIE W JARKOWICACH W OŚRODKU KOLONIJNO- WYPOCZYNKOWYM „POD OKRAJEM”


22 sierpnia około godz. 20:00, 29 dzieci wróciło z kolonii profilaktyczno­wypoczynkowych , które odbywały się w Karkonoszach. Kolonie zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu i środkom finansowym Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, Urzędu Miejskiego w Sokółce i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
Dzieci wypoczywały w miejscowości Jarkowice niedaleko Karpacza. Podczas pobytu odwiedziły wiele ciekawych miejsc , także za granicą. Na rozgrzewkę weszły na Śnieżkę. Następnego dnia zwiedziły Izbę Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim oraz barokową bazylikę w Krzeszowie. Po południu „cofnęły się w czasie” do roku 1944 i zostały oprowadzone przez „tajnego agenta” po bunkrach w Kamiennej Górze.
Kolejnym punktem programu było Skalne Miasto w czeskim Adrspachu. Dzieci były zdumione różnorodnością skał ­ wiele z nich posiada własną nazwę jak: Głowa cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna, Ząb, Organy itp. Nie lada atrakcję stanowiło pływanie wieloosobową tratwą po jeziorku.
W Kowarach zachwycił wszystkich Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Animatorzy wspaniale opowiadali o perfekcyjnie wykonanych modelach zamków, pałaców, ratuszy i klasztorów Dolnego Śląska. W Karpaczu dzieci odwiedziły Świątynie Vang, nie odbyło się bez chrztu kolonisty, a na zakończenie, przy ognisku – dzieci zaśpiewały ułożoną przez siebie piosenkę obozową oraz zaprezentowały własne przedstawienia. Mistrzowsko po górach woził dzieci wspaniały Pan Antonii z Krespol Sp zo.o.o.
„Tak wspaniałych kolonii jeszcze nie mieliśmy” ­ stwierdziły dzieci, dziękując organizatorom i sponsorom kolonii.

06.08.2014 r.

foto foto

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia „SOKÓŁ”
na rok szkolny 2014/2015

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” rozpoczął nabór na stypendia „Sokół” na rok szkolny 2014/2015. Program kierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (przyszłorocznych maturzystów) oraz studentów zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw, zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka. Kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 15 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Wnioski on-line należy składać do 20 września 2014 r.

Formularz wniosku jest aktywny na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, wypełnić wniosek, wydrukować go i wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Fundacji SFL.


Stypendyści otrzymane stypendium będą mogli przeznaczyć na:
- opłaty za naukę w szkole wyższej (czesne) oraz inne wydatki związane z edukacją (np. komputer, pendrive);
- wydatki ponoszone na opłacenie miejsca zamieszkania stypendysty w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania rodziców;
- wydatki na pokrywanie opłat bieżących ponoszone przez stypendystę dodatkowo w miejscu jego zamieszkania (tj. opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, internet);
- wydatki ponoszone na dojazd środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca pobierania nauki oraz z powrotem ;
- w wyjątkowych przypadkach wydatki ponoszone na dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca pobierania nauki, za pomocą własnego środka transportu.
Wszystkie wydatki będą musiały być udokumentowane: paragonem, rachunkiem, fakturą, biletem, umową najmu, poświadczeniem wysokości opłaty oraz obowiązkowo dostarczone do Fundacji SFL w terminach przewidzianych w umowie.

W załączeniu regulamin programu stypendialnego „Sokół”.
Regulamin SOKÓŁ 2014/2015 [plik docx]

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com
05.08.2014 r.


Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasyKomputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze - to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć nie tylko bazę aktualnych stypendiów. Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej. Od ośmiu lat gromadzimy najlepsze przykłady pomocy uczniom, studentom, doktorantom, sportowcom, artystom i wielu, wielu innym, aby każdy mógł odnaleźć się w świecie stypendiów. Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi pochodzić tylko ze szkoły i uczelni wyższych i być przyznawana ze względu na kłopoty finansowe. Stypendysta może przeznaczyć je zarówno na rozwój, jak i zwykłe przyjemności- mówi koordynatorka serwisu mojestypendium.pl Anna Koseska. Wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu coś konkretnego dla siebie. To niepowtarzalna szansa, aby zmienić swoje życie" - dodaje.

Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Zapraszamy na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.
04.08.2014 r.

fotofotofotoIMIENINY ANNYW piękny upalny dzień, na placu przed kinem „Sokół” w dn. 26 lipca świętowaliśmy imieniny Anny Sokolik oraz wszystkich zgromadzonych solenizantek.

Anna Sokolik od trzech lat współpracuje z Fundacją „Sokólski Fundusz Lokalny”. Założona przez nią fundacja The Pucilowski Foundation wspiera niezamożnych uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W ciągu 3 lat z jej funduszy Fundacja SFL przyznała 60 stypendiów na łączną kwotę 177 400 zł.

Na uroczystość imienin licznie przybili mieszkańcy Sokółki, goście Pani Anny i Fundacji SFL oraz stypendyści programu stypendialnego „Sokół”. Z życzeniami dla Anny wystąpili: stypendyści, przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji, przedstawiciele Rady Miejskiej, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Uroczystość uświetniły występy grup realizujących program „Działaj Lokalnie”: Chór „Sokólskie Wrzosy” ze Związku Emerytów Reistów i Inwalidów w Sokółce, wystąpił kabaret Stowarzyszenie „Placówka” z Bagien, grupa „Aktywne Dzieciaki” i stypendyści – przygotowali ciasta i ciasteczka, Stowarzyszenie UTW zakupiło tort imieninowy.

Życzeniem Anny było, aby zamiast kwiatów przekazywać darowizny na program „Działaj Lokalnie” prowadzony przez Fundację SFL wspólnie z ARFP, PAFW i Urzędem Miejskim w Sokółce. Pod odśpiewaniu „sto lat” wspólnie z zespołem „HELIOS” Pani Anna poczęstowała zgromadzony gości tortem imieninowym.

31.07.2014 r.

fotofotofoto foto

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia "PRYMUS"
na rok szkolny 2014/2015
Trwa nabór na Stypendia Pomostowe na I rok studiów!!!

Zarząd Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" rozpoczął nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2014/2015, w ramach następujących programów:

 1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego - Lokalne Programy Stypendialne "Równe szanse", Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji "SFL": - dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 12 stypendiów po 100 zł/m-c, - 15 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – stypendium po 150 zł/m-c.
 2. Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych ze środków Fundacji SFL – planujemy przyznać jedno stypendium dla uczniów od II klasy gimnazjum po 100 zł/m-c.
 3. Stypendia dla uczniów - ofiar uzależnień. Planujemy przyznać jedno stypendium po 100 zł/m-c ze środków Fundacji SFL (wymagana opinia OPS lub kuratora).

 4. W załączeniu regulamin programu stypendialnego "Prymus".

  Regulamin PRYMUS 2014 [plik docx]


  Wnioski on-line należy składać od 1 sierpnia 2014 r. do 10 września 2014 r. Formularze wniosku są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizacje Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", wypełnić wniosek, wydrukować go i wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Fundacji SFL.


  Stypendia Pomostowe

 5. O stypendium pomostowe ubiegać się mogą stypendyści pobierający stypendium "Prymus" lub "Sokół" od Fundacji w roku szkolnym 2013/2014. Zainteresowani powinni zgłosić swoja kandydaturę do Fundacji SFL w celu uzyskania nominacji do dnia 11 sierpnia 2014 r. Fundacja planuje dofinansować jedno stypendium. Istnieje możliwość dofinansowania większej liczby stypendium. Każda zainteresowana dopłatą osoba może ufundować stypendium po 125 zł/mc (stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości 500 zł/m-c). W przypadku braku chętnych do skorzystania z możliwości dopłaty do Stypendiów Pomostowych z Gminy Sokółka, dopuszczamy się możliwość skorzystania z tej oferty studentów I roku z innych gmin woj. podlaskiego.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014r.
Szczegóły na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com


15.07.2014 r.

fotoIMIENINY ANNY


26 lipca 2014 r.
w godz. 14.00 - 16.00
Plac przed kinem "Sokół"

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki i okolic
na imieniny Anny Sokolik - ANIOŁA DOBROCZYNNOŚCI 2011 - 2014

Na imieniny zapraszamy również wszystkie Anny - solenizantki z 26 lipca 2014 r.
W programie m.in:
Godz. 14.00 - Występ Chóru "Sokólskie Wrzosy"
Godz. 14.20 - Spotkanie z Panią Anną Sokolik - rozmowę poprowadzi stypendysta Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"
Godz. 14.30 - Życzenia dla Anny składają przedstawiciele władz
Godz. 14.45 - Występ kabaretu Placówka z Bagien
Godz. 15.00 -" Program artystyczny dzieci ze świetlic "Koniczynka" i "Stokrotka"
Godz. 15.20 - "Sto lat" dla Anny z zespołem HELIOS z Sokółki - tort imieninowy
Godz. 15.30 - Koncert zespołu HELIOS


W trakcie trwania imienin prowadzone będą rodzinne konkursy z nagrodami.

Istnieje zwyczaj przychodzenia na imieniny z bukietami i prezentami,
lecz my z inicjatyw lokalnych innego jesteśmy zwolennikami,
więc jeżeli będziecie wybierać się do Anny z kwiatami lub prezentami
- przynieście zamiast nich koperty z datkami
NA PROGRAM "DZIAŁAJ LOKALNIE"

foto14.07.2014 r.

Ogłoszenie
o naborze wniosków na stypendia na rok szkolny/akademicki 2014/2015

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2014/2015, w ramach następujących programów:
 1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego - Lokalne Programy Stypendialne "Równe szanse", Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji "SFL": - dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 12 stypendiów po 100 zł/m-c, - 15 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – stypendium po 150 zł/m-c.
 2. Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych ze środków Fundacji SFL – planujemy przyznać jedno stypendium dla uczniów od II klasy gimnazjum po 100 zł/m-c.
 3. Stypendia dla uczniów - ofiar uzależnień. Planujemy przyznać jedno stypendium po 100 zł/m-c ze środków Fundacji SFL (wymagana opinia OPS lub kuratora).
 4. Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 15 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.
 5. O stypendium pomostowe na I rok studiów ubiegać się mogą stypendyści pobierający stypendium „Prymus” lub „Sokół” od Fundacji w roku szkolnym 2013/2014. Zainteresowani powinni zgłosić swoja kandydaturę do Fundacji SFL w celu uzyskania nominacji do dnia 11 sierpnia 2014 r. Fundacja planuje dofinansować 1 stypendium.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014r.
Szczegóły na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Wnioski należy on-line składać od 1 sierpnia 2014 r. do 10 września 2014 r. Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

UWAGA!

Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:
 • PRYMUS dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c.
 • STYPENDIA POMOSTOWE – dopłata po 125 zł/mc (stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości 500 zł/mc – dla 3 studentów). W przypadku braku chętnych do skorzystania z możliwości dopłaty do Stypendiów Pomostowych z Gminy Sokółka, dopuszczamy się możliwość skorzystania z tej oferty studentów I roku z innych gmin woj. podlaskiego.
 • Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych - dla uczniów od II klasy gimnazjum - po 100 zł/m-c.
 • Stypendia dla uczniów - ofiar uzależnień - dla uczniów od II klasy gimnazjum po 100 zł/m-c.

Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.sfl.org.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce
Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów

30.06.2014 r.

OSP Bagny


W dn. 29 czerwca 2014 r. OSP Bagny wraz ze Stowarzyszeniem "Placówka" uroczyście świętowali 50-lecie Straży Pożarnej w Bagnach. Zorganizowanie obchodów, było możliwe dzięki realizacji projektu przez Stowarzyszenie "Bagny", w ramach programu "Działaj Lokalnie" VIII ze środków PAFW, realizowanego przez ARFP i Fundację SFL.

Przy licznie przybyłych przedstawicielach władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej, najbardziej zasłużonym strażakom zostały wręczone statuetki i krzyże za zasługi dla pożarnictwa. Został też odsłonięta pamiątkowa tablica 50-lecia Straży Pożarnej oraz pomnik świętego Floriana. Wystąpiły zespoły wokalne z Dąbrowy Białostockiej, kabaret ze Szkoły Podstawowej w Bagnach.30.06.2014 r.

Wręczanie certyfikatów "Działaj Lokalnie" VIII w powiecie sokólskim


W tegorocznej edycji programu "Działaj Lokalnie" VIII prowadzonym przez ODL - Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" już od 10 lat, udział wzięły cztery gminy z powiatu sokólskiego: Sokółka, Korycin, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo. Komisja Grantowa przyznała 15 dotacji na łączną sumę 57 000 zł, z czego na organizację i grupy nieformalne:
- z Gminy Sokółka - 10 dotacji na kwotę 37 000 zł,
- z Gminy Korycin - 2 dotacje na sumę 10 000 zł,
- z Gminy Dąbrowa Białostocka - 3 dotacje o wartości 10 000 zł.
Wniosku o dotację nie złożyła żadna organizacja lub grupa nieformalna z Gminy Szudziałowo.

Pierwsze certyfikaty udziału w programie zostały wręczone podczas obchodów Dni Dąbrowy Białostockiej w dn. 1 czerwca 2014 r. przez Prezes Fundacji SFL - Marię Talarczyk oraz Burmistrza - Tadeusza Ciszkowskiego.


W dn. 15 czerwca 2014 r., podczas obchodów Dni Sokółki nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów "DL" dla grantobiorców z Gminy Sokółka, w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VIII 2014 prowadzonego przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Certyfikaty z życzeniami dalszej owocnej pracy, wręczali Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny- Maria Talarczyk, Burmistrz Sokółki - Stanisław Małachwiej oraz Przewodnicząca Komisji Grantowej - Jadwiga Wysocka.
Stowarzyszenie Konar -Kora Korycin i grupa nieformalna Piłkarska Brać z Korycina otrzymali certyfikaty udziału w DL podczas hucznych obchodów Ogólnopolskich Dni Truskawki w dn. 29 czerwca 2014 r. Prezes Fundacji SFL towarzyszyła Prezes The Pucilowski Foundation - Pani Anna Sokolik z Nowego Jorku, która od 3 lat finansuje program stypendialny "Sokół", skierowany do uczniów i studentów z miasta i Gminy Sokółka.

16.06.2014 r.

Kolonie letnie w górach Karkonoszach 2014 r.

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" z udziałem środków Urzędu Miejskiego w Sokółce i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej organizuje kolonie letnie dla dzieci w wieku 8-15 lat.
Dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka" wezmą udział w koloniach bezpłatnie.
Istnieje możliwość zabrania na kolonie dodatkowo 12 dzieci za odpłatnością 850 zł od dziecka.
Kolonie będą zorganizowane w pięknej karkonoskiej miejscowości, położonej wśród lasów i potoków górskich - w Jarkowicach koło Karpacza.

Termin kolonii:
Wyjazd autokarem - 13.08.2014 r. około godz. 6.00
Przyjazd - 22.08.2014 r. około godz. 20.00
Organizatorzy zapewniają dojazd autokarem, całodzienne wyżywienie z 4 posiłkami, noclegi w pokojach 3-4-osobowych, atrakcyjne wycieczki górskimi szlakami na Śnieżkę i Szrenicę oraz nad zalew, możliwość wyjazdu do Pragi i Skalnego Miasta.
Rodzice dzieci chętnych do wyjazdu na kolonie zapraszamy do siedziby Fundacji SFL w dn. 17.06.-17.07.2014 r., w godz. 8.00-16.00 w celu zapisu i pobrania karty kwalifikacyjnej.
Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk - tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com02.06.2014 r.

Program "Działaj Lokalnie" 2004-2014

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VIII" 2014 rozstrzygnięty!!!

30 maja 2014 r. o godzinie 14.00 Komisja Grantowa spotkała się w siedzibie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", aby ocenić wnioski nadesłane na Konkurs Grantowy programu "Działaj lokalnie VIII" 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Środki przeznaczone na granty pochodzą z:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - 30 000 zł
Gmina Sokółka - 15 000 zł
Gmina Korycin - 5 000 zł
Gmina Dąbrowa Białostocka 5 000 zł
Fundacja SFL - wpływy z 1 % podatku - 2000 zł
W bieżącym roku mija 10 lat od przyznania pierwszych grantów przez Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" w programie "Działaj Lokalnie". Od 2004 r. przyznano 159 grantów na sumę 545 170 zł. Konkurs Grantowy skierowany był do przedstawicieli społeczności lokalnych z czterech gmin powiatu sokólskiego: Sokółka, Korycin, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo. Nadesłano 17 wniosków na łączną wartość 159896,80 zł, z trzech gmin - nie wpłynął żaden wniosek z Gminy Szudziałowo. Wszyscy członkowie Komisji wypełnili oświadczenia dotyczące ich bezstronności. Wnioski zostały ocenione w formie on-line w generatorze wniosków. Organizatorzy zaprezentowali opis wszystkich nadesłanych wniosków, omawiając ich cel oraz przeznaczenie dotacji. Każda praca była wnikliwie analizowana.
Każdy z członków Komisji mógł przyznawać punkty w kategoriach:
. trafność diagnozy potrzeb społeczności
. adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców
. stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu
. komunikacja i promocja projektu
. pożyteczność projektu
. trwałość i możliwość kontynuacji działań
. realność planu pozyskania wkładu własnego
. klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu
Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwróciła także uwagę na zaangażowanie lokalne w realizowaniu projektu tj.: ograniczenie kosztów na koordynację i administrację, jak również na realność zakładanych rezultatów.
Przyznano 15 dotacji na łączną sumę 57 000 zł, z czego na organizację i grupy nieformalne z Gminy Sokółka - 10 dotacji na kwotę 37 000 zł, z Gminy Korycin - 2 dotacje na sumę 10 000 zł, z Gminy Dąbrowa Białostocka - 3 dotacje o wartości 10 000 zł.
Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne. Komisja przyznała dotacje organizacjom i grupom wyszczególnionym w załączniku.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


30.05.2014 r.

"Kulturalnie przeciw nałogom" "

Dzieci ze Świetlic Środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka " są od maja uczestnikami projektu pt. "Kulturalnie przeciw nałogom". W ramach projektu zacieśnią więzy i zbliżą się do siebie, poznają swoich przodków i dzieje rodziny, zwiększą aktywność fizyczną, będą propagowały zdrowy styl życia, odwrócą swoją uwagę od używek w stronę sportu i kultury.

Podopieczni Fundacji SFL wezmą udział w zajęciach na basenie, pikniku rodzinnym, zajęciach w świetlicach połączonych z wyjściami nad jezioro, wyjazdach do teatru, wyjściach do kina, mikołajkowej zabawie i rodzinnym kolędowaniu. Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o zgubnym działaniu i przykrych następstwach nałogów oraz wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Dnia 29.05 dzieci po raz pierwszy uczestniczyły w zajęciach na basenie, gdzie mogły poprawić kondycję, umiejętności pływackie oraz urozmaicić swój czas wolny. Było to dla nich wspaniałe przeżycie, które chętnie powtórzą w przyszłości.22.05.2014 r.

"Obchody 25. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 r. pod hasłem "W samo południe" "

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" pragnie upamiętnić rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sokółki dn. 4 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 pod kino "Sokół", gdzie odbędzie się spotkanie z bohaterami tamtych wydarzeń - członkami Komitatu Obywatelskiego Ziemi Sokólskiej oraz wybory młodzieżowego Mera Sokółki spośród uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w samo południe. Zwycięzca - Mer Miasta otrzyma symboliczny klucz do bram Sokółki oraz nagrodę rzeczową.
Na wszystkich uczestników festynu będą czekały słodkie niespodzianki.
Impreza ph. "W samo południe" sfinansowano ze środków Fundacji im. St. Batorego. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Sokółki - Stanisław Małachwiej, współorganizatorem imprezy jest Sokólski Ośrodek Kultury.

Serdecznie zapraszamy !!!
28.04.2014 r.

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII"

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Konkurs adresowany jest do:
- organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie
- grupy nieformalne, występujące jak tzw. Inicjatywa DL

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.
Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:
- od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - wnioskodawcy z gmin: Sokółka i Szudziałowo
- od 1 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. - wnioskodawcy z gmin: Dąbrowa Białostocka i Korycin
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 16.00
Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL
- Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.sfl.org.pl.
Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com
Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolnie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" 15 maja 2014 r. o godz. 11.00 !!!

DO POBRANIA:

REGULAMIN >>> [.doc]

WNIOSEK >>> [.pdf]


01.04.2014 r.

"WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI"

W dniach 04.-05.2014 r. odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Około 130 wolontariuszy w sklepach na terenie miasta Sokółka zebrało łącznie 1575, 17 kg żywności, z czego najwięcej było: cukru-427 kg; makaronu, ryżu, kaszy-406,4 kg; mąki-287 kg; oleju-205 litrów; konserw mięsnych-107,14 kg i słodyczy-40,5 kg.

Z zebranych darów zostaną sporządzone paczki najuboższym uczniom sokólskich szkół oraz podopiecznym Fundacji "SFL" - dzieciom ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka". Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Podziękowania kierujemy szczególnie do mieszkańców Sokółki, którzy podzielili się żywnością z najuboższymi. Dziękujemy wolontariuszom, Dyrektorom i Pedagogom szkół i młodzieży. Dziękujemy również Burmistrzowi Sokółki, Zarządom sieci sklepów i Kierownikom sklepów:
. PSS "Jaskółka"
. BIEDRONKA
. TESCO
. "Lewiatan"
. "Stokrotka"
. "PRIM"
. GSSCH "Groszek"
Dziękujemy tym wszystkim podatnikom, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz podopiecznych Fundacji. Zachęcamy też pozostałych mieszkańców gminy Sokółka, aby do 30 kwietnia b.r. wskazali Fundację SFL na 1% podatku wpisując KRS 0000026308 w swoim zeznaniu PIT.01.04.2014 r.

Zaproszenie na Wielkanocną Zbiórkę Żywności"

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" i sieć Banków Żywności zaprasza wszystkich mieszkańców, do udziału w ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w sokólskich sklepach w dniach 4-5 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Podczas wielkanocnej zbiórki, wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których zostaną przygotowane wielkanocne paczki żywnościowe dla potrzebujących uczniów i ich rodzin.14.03.2014 r.

Echa po Ostatkowej Zabawie Karnawałowej - "XVI Balu Dobroczynnym" Fundacji SFL"

Bal zorganizowany w ostatnią sobotę karnawału udał się nadspodziewanie dobrze. 70 osób bawiło się wspaniale do białego rana przy muzyce zespołu "Orion", którego występ opłacili uczestnicy. Bal miał charakter promujący kampanie 1 % podatku oraz Programu Stypendialnego "PRYMUS", stąd też Fundacja przygotowała na Bal gadżety i upominki zakupione ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kawę i napoje zorganizowano ze środków Fundacji im. St. Batorego - głównego partnera programu stypendialnego "PRYMUS". Oprócz wymienionych sponsorów Fundacja uzyskała wsparcie ze strony lokalnych sponsorów. Pieczywo, ciasta i pączki podarowały piekarnie: PSS Jaskółka, Marwibog i GS Samopomoc Chłopska.

Bal tradycyjnie rozpoczął się polonezem, atrakcjami imprezy był zorganizowany walczyk literacki z kotylionami i tańce z różnych krajów świata. Została wybrana najsympatyczniejsza para Balu, która to para odpowiedziała bezbłędnie na zadane pytanie, zaśpiewała piosenkę i uzyskała największy aplauz balowiczów. Fundacja SFL liczy na to, że wszyscy uczestnicy imprezy przekażą ze swoich dochodów 1% podatku za 2013 rok, co będzie wartością dodaną Balu. Nie liczyliśmy, że Bal przyniesie dochód, ale i tak udało się zebrać środki na jedno stypendium dla zdolnego ucznia na rok 2014/2015 (1250 zł). Stało się to możliwe dzięki zabawie loteryjnej, na którą fantów dostarczyli Burmistrz Sokółki, właściciele prywatnych firm oraz zakładów usługowych.Zarząd Fundacji składa wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania za ofiarność i wsparcie Funduszu Stypendialnego
Sponsorzy:
- Fundacja im. St. Batorego
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
- Biuro Miss Polonia
- Burmistrz Sokółki
- Sokólski Ośrodek Kultury
- Kurier Poranny Sokólski
- PSS Jaskółka Sokółka
- Bank Żywności w Suwałkach
- GS "SCH" Sokółka
- Biuro-Serwis Sokółka - M. Dylewski
- Fabryka Reklam Sokółka, ul. Grodzieńska 19 w Sokółce
- Marwibog Sokółka
- Sklep LEWIATAN - ul. Białostocka 176 w Sokółce, K. Baranowski,
A. i A. Łukaszewicz s.j.
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Bank Spółdzielczy w Sokółce
- Elżbieta Szomko - nauczyciel SOSW Sokółka
- Dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka"21.12.2013 r.

Spotkanie Wigilijne"

Dnia 18 grudnia 2013 r. w Kawiarni "Lira" odbyło się podsumowanie programu "Działaj Lokalnie VIII" 2013 ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny", połączone ze spotkaniem opłatkowym. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili nas Zastępca Burmistrza Sokółki - Krzysztof Szczebiot, członkowie Zarządu i Rady Fundacji, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, przedstawiciele The Pucilowski Foundation - Zofia Gryszkiewicz, Agata Gryszkiewicz oraz Elżbieta Margielewicz, która odczytała zgromadzonym życzenia przesłane z USA od Pani Anny Sokolik - Prezes The Pucilowski Foundtaion - fundatora programu stypendialnego "Sokół". Obecni byli również grantobiorcy "Działaj Lokalnie", studenci UTW, stypendyści oraz podopieczni ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka".

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem VIII edycji projektu "Działaj Lokalnie" oraz rozstrzygnięciem konkursu "Opowiedz.2013". W 2013 r. Fundacja SFL udzieliła dotacji, na łączną wartość 58 500 zł - 19 organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym oraz jeden Inicjatywie DL. Grantobiorcy programu DL podczas prezentacji multimedialnej opowiedzieli o swoich działaniach i rezultatach, które udało się im osiągnąć, dzięki otrzymanym dotacjom.Trzem laureatom konkursu "Opowiedz. 2013" za przygotowane prace w formie reportaży multimedialnych, zostały wręczone nagrody o łącznej wartości 600 zł. Wyróżnienie przyznano grupie nieformalnej - Klub Współczesnej Kobiety działającym przy GOAKiR Szudziałowo, za plakat, wykonany własnoręcznie przez dzieci. Nagrodzone prace konkursowe można obejrzeć w Internecie:
Sokólski Ośrodek Kultury, "Stara i nowa moda" - http://www.youtube.com/watch?v=TYtXh4-2EZ4&feature=youtu.be
Stowarzyszenie "Placówka", "rodzinkabagny.pl" - www.pspbagny.strefa.pl w zakładce Stowarzyszenie "Placówka"
Klub Współczesnej Kobiety przy GOAKiR Szudziałowo, "Produkt lokalny - pierwszy krok" - http://youtu.be/EoWh1_75juc
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!


Kolejnym punktem programu były jasełka, przygotowane przez dzieci ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" oraz występ kabaretu UTW, który przedstawił własną interpretację bożonarodzeniowej szopki. Wszyscy zgromadzeni byli zachwyceniem tak ciekawym i potraktowanym z przymrużeniem oka przedstawieniem. Wieczór zakończono wspólnym łamaniem się opłatkiem, a grzeczne dzieci ze świetlic środowiskowych odwiedził Święty Mikołaj, który obdarował je, długo wyczekiwanymi tego wieczoru, prezentami.06.12.2013 r.

Zbiórka Mikołajkowa"

Około 70-ciu Mikołajów - wolontariuszy, uczniów sokólskich szkół i 21 przedstawicieli różnych instytucji uczestniczyło w Mikołajkowej Zbiórce w dniu 6 grudnia 2013 r. w Sokółce -nazwanej Dniem Dobroczynności. W tym dniu pod hasłem "TYSIĄC MIKOŁAJÓW NA DZIEŃ DOBROCZYNNOŚCI ZBIERA NA STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY", zbiórkę zorganizowało dziesięć Funduszy Lokalnych z całej Polski zrzeszonych w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Zbiórkę Mikołajkową zorganizowano na podstawie zezwolenia Burmistrza Sokółki Nr EO.5311.5.2013 poprzedzono wizytami w zakładach pracy, w celu uzyskania zgody na zbiórkę wśród pracowników. Taką zgodę uzyskaliśmy od niemal wszystkich instytucji w mieście, niektóre z instytucji poprosiły o pozostawienie w zakładzie puszek.

fot. Dorota Biziuk

W dniu 6 grudnia od godz. 9.00 przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury zebrał się prawdziwy korowód wolontariuszy w strojach mikołajkowych, wolontariuszy przywitali i życzyli obfitych darów Prezes Zarządu Maria Talarczyk i Z-ca Burmistrza Sokółki - Krzysztof Szczebiot. Wolontariusze wyposażeni w ulotki, słodycze i paczki dla dzieci z przedszkoli, podzieleni na 8 rejonów, ruszyli w miasto. Słodycze dla Mikołajów dostarczyły piekarnie: Marwibog, PSS Jaskółka i Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz Stowarzyszenie UTW Sokółka. Około godz. 11.30 Mikołajkowe wspólnie z pracownikami Fundacji SFL policzyli zebrane pieniążki. Najwięcej zebrali wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce i uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych. W odniesieniu do rejonów największą ofiarność wykazali mieszkańcy i pracownicy z centrum Sokółki oraz z rejonu os. Buchwałowo. Nagrodami dla grupy z LO, która zebrała najwięcej były przewodniki "Sokółka znana i nieznana" wydane przez Fundację SFL w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.Łącznie wszystkim wolontariuszom udało się zebrać ponad 2 700 zł. Kwota ta wzbogaci Fundusz Stypendialny.

Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania wszystkim
zbierającym i wspierającym Fundusz Stypendialny z życzeniami
Wesołych Świąt i wielu darów od Św. Mikołaja pod choinkę.06.12.2013 r.

Świąteczna Zbiórka Żywności"

W dniach 29-30 listopada 2013 r. podczas Świątecznej Zbiórki Żywności około 130 wolontariuszy w sklepach na terenie miasta Sokółka zebrało 1439,6 kg żywności. W koszykach znalazło się najwięcej następujących produktów: konserwy mięsne - 120,7 kg, cukier - 215 kg, olej- 211,6 litrów, makaron i ryż - 445 kg, mąka - 227 kg. Żywność ta zostanie rozdysponowana w formie paczek najuboższym mieszkańcom miasta i gminy Sokółka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom Sokółki , Dyrektorom szkół i młodzieży. Dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Sokółki, Zarządom sieci sklepów i Kierownikom sklepów.

Dziękujemy za hojność!
Zarząd Fundacji "SFL"30.11.2013 r.

Dobre Stypendia 2013

Dnia 26 listopada 2013 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się konferencja na temat "Mapa Stypendiów w Polsce", w której organizatorem była Fundacja Dobra Sieć. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. ogólnopolskiego badania programów stypendialnych w Polsce "Mapa stypendiów".

Przyjęto Kartę Zasad Dobrego Programu Stypendialnego:
- dobre programy stypendialne odpowiadają na konkretne potrzeby, są transparentne, są stabilne finansowo, budują silną społeczność alumnów, są budowane wspólnie, są cyklicznie ewaluowane, są rozpoznawalne, wykorzystują nowoczesne technologie. Dowiedzieliśmy się jak znaleźć stypendium, aby znaleźć listę programów, w których aktualnie trwa nabór zgłoszeń, wystarczy wejść na stronę
www.mojestypendium.pl


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


30.11.2013 r.

Promocja Przewodnika "Sokółka znana i nieznana"!

W dniu 27 listopada w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sokółce odbyło się spotkanie partnerów i realizatorów projektu "Sokółka znana i nieznana" z programu Lokalne Partnerstwa PAWF w ramach konkursu animator Dobra Wspólnego.

Przewodnik wydany w ramach projektu Lokalne Partnerstwa PAFW wzbudził duże uznanie ze strony zaproszonych gości m.in: Z-ca Burmistrza Sokółki, Dyrektorów Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, przedstawicieli różnych wyznań, bohaterów i autorów wywiadów. Prezes Zarządu Fundacji - Maria Talarczyk omówiła cele i rezultaty zrealizowanego projektu oraz treść przewodnika.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


26.11.2013 r.

Zbiórka Mikołajkowa


26.11.2013 r.

Świąteczna Zbiórka Żywności


13.11.2013 r.

Zbiórka na Fundusz Stypendialny"

W dniu święta Niepodległości, już po raz 12-sty stypendyści "Sokólskiego Funduszu Lokalnego" zbierali środki na powiększenie Funduszu Stypendialnego. 20-stu wolontariuszy za zgodą Burmistrza Sokółki i proboszczów parafii, zbierało datki pod cerkwią p.w. Aleksandra Newskiego i pod kościołem p.w. św. Antoniego oraz na ulicach Sokółki. Każdy ofiarodawca otrzymał kokardę narodową - wykonaną przez dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka". Wolontariusze wręczali również magnesowane plakietki z logo Urzędu Marszałkowskiego i Fundacji SFL, z prośbą o przekazanie 1 % podatku za rok 2013, na rzecz "Sokólskiego Funduszu Lokalnego". Urząd Marszałkowski wsparł projekt skierowany do dzieci ze świetlic środowiskowych Fundacji - pt. "Stoi w Sokółce lokomotywa", poświęconemu twórczości Juliana Tuwima. Fundusz stypendialny został wzbogacony o kwotę 765 zł.

Największą kwotę do puszki zebrali Kamil Wysocki i Mateusz Harasimowicz, oni otrzymają nagrody w postaci przewodnika pt. "Sokółka znana i nieznana" wydanego przez Fundację SFL w ramach konkursu grantowego Animator Dobra Wspólnego w programie "Lokalne Partnerstwa PAWF" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i wolontariuszom!!!30.10.2013 r.

Przewodnik "Sokółka znana i nieznana"

Dobiega końca projekt pod hasłem Sokółka znana i nieznana. Ma on na celu stworzenie przewodnika dla Sokólszczan oraz odwiedzających miasto turystów i grup pielgrzymkowych. Projekt jest tworzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie "Animator Dobra Wspólnego". Realizowany jest przez Akademię Filantropii w Polsce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" w partnerstwie z Urzędem Miasta Sokółka, Muzeum Ziemi Sokólskiej, Pracownikami Biblioteki Publicznej, Sokólskim Kurierem Porannym, Gimnazjum Nr. 1 w Sokółce, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce.
W wyniku dyskusji na zebraniu organizacyjnym udało się wytypować około 30 atrakcji turystycznych - miejsc, legend oraz osób zasłużonych dla regionu sokólszczyzny. W tworzeniu tekstu do przewodnika oprócz instytucji aministracyjno - kulturalnych wzięli udział również stypendyści Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny". Osoby te miały za zadanie opracowanie tekstu bądź też przeprowadzenie wywiadów z postaciami zasłużonymi dla gminy. Każdy z tematów (podrozdziałów przewodnika) został uatrakcyjniony zdjęciami. Fotografie zostały zrobione przez stypendystów bądź też pochodzą z archiwum urzędu miasta czy muzeum. Obecnie przewodnik znajduje się w drukarni i czekamy na ostateczny rezultat pracy wszystkich zaangażowanych osób. Przewodnik zostanie wydany w 1000 egzemplarzy. Część nakładu trafi do partnerów projektu, reszta zaś zostanie przekazana w podzięce na darowizny na rzecz Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny". Zarząd składa serdeczne podziękowania dla Państwa Bakun z Zajazdu Bakunówka, Właścicieli Sali weselej Sigma oraz dla Pana Krzysztofa Matczaka z Pubu i Lodziarni "U Matczaka".
Poniżej można zobaczyć stronę tytułową oraz spis streści przewodnika.
Zapraszamy do nabywania i lektury przewodnika w Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", Plac Kościuszki 9 w godz. 8-16.


30.10.2013 r.

Nasze wizyty i spotkania

Miesiąc październik obfitował rozliczne wyjazdy i spotkania pracowników i sympatyków Fundacji SFL. W dniach 1-3.10.2013r. pracownik Fundacji wraz z wolontariuszem i pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sokółce wzięli udział w II edycji szkoleń w ramach programu "Nowe Technologie Lokalnie" w Warszawie. Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w społecznościach lokalnych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). Program stanowi kontynuację dotychczasowych działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspierających wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju lokalnym.


Dn. 17.10.2013r. czteroosobowa grupa osób z Sokółka z Z-cą Burmistrza Sokółki - Krzysztofem Szczebiotem oraz Marią Talarczyk - Prezes Zarządu SFL wzięła udział w uroczystej gali z okazji podsumowania III edycji programu Lokalne Partnerstwa PAWF i wręczeniu nagród w konkursie o tytuł Społecznika Roku 2012. Przypominamy, że Fundacja uczestniczyła w I i II edycji programu w latach 2010-2011 realizując projekty pt. "Społeczna (re)akcja - stop krzywdzeniu dzieci" i "Można Inaczej". W bieżącym roku Fundacja realizuje projekt w ramach Lokalnych Partnerstw w konkursie Animator Dobra Wspólnego - projekt pt. "Sokółka znana i nieznana". Pracowni Dobra Wspólnego poświęcone było spotkanie w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu Pracownia Dobra Wspólnego uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w Katowicach Nikiszowcu w dniu 24.X.2013 r. W wizycie uczestniczyli partnerzy Pracowni Dobra Wspólnego: Maria Talarczyk, Mirosław Bielawski, Dorota Biziuk i pracownik Muzeum Ziemi Sokólskiej. Przewodnim tematem wizyty była integracja wokół wspólnej przestrzeni, jako metoda budowania Dobra Wspólnego. Spotkaliśmy się z pracownikami Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizującymi m.in. program "Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu", zwiedziliśmy stare osiedle górnicze Nikiszowiec oraz galerię pt. "Szyb Wilsona", jako przykład partnerstwa sektora prywatego i pozarządowego. Byliśmy zachwyceni niezwykłą aktywnością i solidarnością mieszkańców Nikiszowca.


W dniach 25.-26.X.2013 r. Prezes Fundacji - Maria Talarczyk uczestniczyła w spotkaniu w Fundacji im. St. Batorego w Warszawie, które było poświęcone programowi stypendialnemu "Równe Szanse". Uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia związane z angażowaniem stypendystów w działania na rzecz społeczności lokalnej i organizacji. Zachęcono również do składania wniosków na program "Obywatele dla Demokracji" z Funduszy Norweskich. Fundacja SFL uczestniczy w programie "Równe Szanse" od 2001 r., w ciągu 12 lat przyznała 504 stypendia "Prymus" na łączną wartość 527 500 zł.
30.10.2013 r.

Konkurs "Z Tuwimem za pan brat" rozstrzygnięty!

Konkurs, na felieton, opowiadanie, charakterystykę wybranego dzieła Juliana Tuwima, był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Laureatkami konkursy zostały:
I miejsce - Gabriela Kucharewicz - uczennica I klasy Gimnazjum nr 1 w Sokółce
II miejsce - Joanna Karolina Kucharewicz - uczennica I klasy Gimnazjum nr 1 w Sokółce
III miejsce - Klaudia Sadowska - uczennica I klasy Gimnazjum nr 1 w Sokółce

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!
Pozostałym uczestnikom dziękujemy
za zainteresowanie i nadesłanie prac


12.10.2013 r.

XVI BAL DOBROCZYNNY

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" organizuje XVI Bal Dobroczynny, który odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału - 1 marca 2014 r. w Kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury. Do tańca przygrywać będzie zespół "Korona".
Dochód z Balu przeznaczony będzie na powiększenie Funduszu Stypendialnego dla zdolnych i niezamożnych uczniów i studentów z miasta i gminy Sokółka.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarezerwowanie terminu 1 marca 2014 r. w swoich kalendarzach!!!
Szczegóły dotyczące Balu już wkrótce.


11.10.2013 r.

Konkurs na felieton

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" zaprasza uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na udział w konkursie
"Z Tuwimem za pan brat"

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


10.10.2013 r.

Ogólnopolska zbiórka żywności "Podziel się posiłkiem"

W dniach 4-5 października 2013 r. odbyła się ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem". Dzięki hojności mieszkańców Sokółki, około 120 wolontariuszom, stypendystom Fundacji "SFL" oraz uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sokółki, udało się zebrać 1281,17 kg żywności. W koszykach znalazły się: cukier 230kg, 182 kg mąki, 233 l oleju, a także mleko, konserwy mięsne, dżemy, konserwy rybne, płatki do mleka.

Zebrane dary zostaną podzielone na paczki i przeznaczone na rzecz potrzebujących uczniów sokólskich szkół oraz podopiecznych Fundacji "SFL"- dzieci ze świetlic środowiskowych Koniczynka i Stokrotka. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę żywności. Przede wszystkim mieszkańcom Sokółki, którzy pomimo niedostatku podzielili się z uboższymi. Dziękujemy Dyrektorom szkół i młodzieży, dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Sokółki, Zarządom sieci sklepów i Kierownikom sklepów.

Dziękujemy za hojność!!
Zarząd Fundacji "SFL"04.10.2013 r.

XIV Rodzinny Festyn Dobroczynny!

Dnia 29 września 2013 r. na placu przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury, przy słonecznej pogodzie , odbył się XIV Festyn Rodzinny zorganizowany przez Fundację "Sokolski Fundusz Lokalny". Imprezę rozpoczął występ "Kapeli u Mundka". Dzieci ze świetlic środowiskowych " Stokrotka" i "Koniczynka" zaprezentowały wiersze Juliana Tuwima przygotowane w ramach projektu "Stoi w Sokółce lokomotywa" sponsorowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt jest związany z obchodami 100lecia urodzin J. Tuwima. Starsze i młodsze dzieci, w konkursie plastycznym zilustrowały zawartość wagonów z wiersza "Lokomotywa". Najbardziej podobały się wagony ze słoniem i żyrafą, świnkami, szafami i skrzyniami. Wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.

Mieszkańcom Sokółki zaprezentowało się również Bractwo Rycerskie w strojach wykonanych własnoręcznie, ze środków programu "Działaj Lokalnie". Rozgrywki szachowe zaprezentowali członkowie LUKS Orient Sokółka, też "Działający Lokalnie". Tegoroczni stypendyści przygotowali kiermasz ciast upieczonych własnoręcznie: były wspaniałe "Oczy carycy", kokosanki, rurki z kremem, serniczki, jabłeczniki i wiele innych pyszności. Stypendyści przeprowadzili też zabawę loteryjną - każdy, kto wrzucił "grosik" do skarbonki, otrzymał drobny upominek ufundowany przez sponsorów.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


04.10.2013 r.

Podsumowanie Projektu " Działaj Lokalnie- efektywne organizacje w województwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 24.09.2013r w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie mikrodotacji przyznanych w ramach programu PO FIO. Operatorami mikrograntów były: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny". W dwóch edycjach programu zostało rozdanych łącznie 45 mikrodotacji po 10 000 zł dla nowych organizacji, działających od pół roku do 3 lat. Fundusz Lokalny przyznał dotację dla 15 organizacji z powiatów ziemskich : sokólskiego, monieckiego, sejneńskiego oraz powiatu grodzkiego Suwałki

Wszystkie projekty były zrealizowane w terminie, zostały osiągnięte zaplanowane rezultaty. Dzięki mikrodotacjom- młode organizacje wzmocniły się organizacyjnie, zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, zrealizowały ciekawe projekty z różnych dziedzin zgodnie z priorytetami FIO.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


23.09.2013 r.

Stypendia na rok 2013/2014 przyznane!!!

Komisja Stypendialna Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" i "The Pucilowski Foundation" w dniu 20.09.2013 r. przyznała stypendia na rok szkolny/akademicki 2013/2014.

Komisja w ramach programu stypendialnego "PRYMUS" przeznaczonego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, przyznała 12 stypendiów dla uczniów gimnazjów po 1000 zł na rok i 15 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 1500 zł na rok. Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów (oceniane były wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz praca na rzecz wzbogacenia Funduszu Stypendialnego).


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


06.09.2013 r.

Dzieci w Operze i Filharmoni Podlaskiej

Dnia 01.09.2013 r. 20 dzieci ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" oraz 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, pochodzących z terenów wiejskich, pojechało na wycieczkę do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na przedstawienie pt."Jaś i Małgosia". Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dzieci w teatralnej kulturze - poznajemy świat sztuki" finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Sokółce i Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny".

Dzieci po raz pierwszy miały kontakt ze sztuką w takiej formie - aktorzy wychodzili do publiczności, widzowie grali na instrumentach muzycznych, śpiewali, byli zapraszani na scenę. Dodatkową atrakcją były kozy, które pasły się przed budynkiem Opery - można je było pogłaskać, nakarmić i napić się koziego mleka.Wszystkim ogromnie się to podobało.Po przedstawieniu dzieci zjadły posiłek w McDonaldzie i wszyscy zadowoleni wrócili do domu.28.08.2013 r.

Miejsca i osoby w Sokółce znanej i nieznanej

W dniu 20 sierpnia 2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" odbyło się spotkanie partnerów i realizatorów projektu pt. "Sokółka znana i nieznana", realizowanego w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób, wśród nich przedstawiciele samorządu terytorialnego, pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury i Muzeum, właściciel gospodarstwa agroturystycznego, Prezes Stowarzyszenia Uroczysko-Kamienica oraz Członek Zarządu LGD Szlak Tatarski. W wyniku dyskusji wszystkich zgromadzonych udało się wytypować około 30 atrakcji turystycznych - miejsc, legend oraz osób zasłużonych dla regionu sokólszczyzny.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


28.08.2013 r.

Powrót z kolonii

Około godz. 18.00 w dn. 7 sierpnia, 40 dzieci wróciło z 10-dniowych kolonii profilaktyczno-wypoczynkowych, które odbywały się nad polskim morzem. Z utęsknieniem czekali już na nich rodzice. Kolonie zorganizowano, dzięki zaangażowaniu i środkom finansowym Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" i Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Dzieci wypoczywały w miejscowości Rzucewo obok Władysławowa. Miały możliwość zwiedzenia atrakcji Trójmiasta i Półwyspu Helskiego.
W Gdyni dzieci zwiedziły: okręt wojenny, basen jachtowy oraz oceanarium, w którym można było zobaczyć rozmaitości podwodnego świata fauny i flory m.in.: wiele gatunków ryb, krokodyla, meduzy, węże, koniki morskie, węgorze, żółwie. Naszym kolonistom największą frajdę sprawiło akwarium, w którym można było pogłaskać nieznane im do tej pory ryby morskie.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


08.08.2013 r.

Konkurs "Opowiedz ." 2013

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców VIII edycji "Działaj Lokalnie" 2013 do udziału w lokalnym etapie konkursu "Opowiedz." 2013. Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu "Działaj Lokalnie", a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, bądź MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU. Oprócz wyżej wymienionych kategorii przyjmowane będą prace w formie PLAKATU lub FOLDERU - te pracę będą oceniane jedynie na szczeblu lokalnym. Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się:
www.działajlokalnie.pl/article-21-Informacje_o_konkursie.html#.Ud5uP_JUaj8
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 30 września 2013 r. do godz. 16.00. Natomiast plakaty lub foldery należy złożyć osobiście w siedzibie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" Plac Kościuszki 9 w Sokółce, w wyżej wymienionym terminie. Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego.  Pula nagród na szczeblu lokalnym wynosi 600 zł. Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com


DO POBRANIA:

REGULAMIN >>> [.doc]

KARTA ZGŁOSZENIOWA >>> [.docx]


06.08.2013 r.

Sokółka znana i nieznana

Od połowy sierpnia Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" wraz z partnerami będzie realizowała projekt pt. "Sokółka znana i nieznana" w ramach konkursu "Animator Dobra Wspólnego" w programie Lokalne Partnerstwa finansowanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie przewodnika po znanych i mniej znanych "atrakcjach" turystycznych położonych w mieście i gminie Sokółka, wraz z opisaniem historii tych miejsc przez wolontariuszy. W przewodniku będą też opisane osoby zasłużone dla kultury i regionu (poeci, malarze, rzeźbiarze, honorowi obywatele miasta itp.).


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


03.08.2013 r.

Dzieci na koloniach

W dniu 29 lipca 30 dzieci ze świetlic środowiskowych "Koniczynka" i "Stokrotka" wraz z 10 dzieci jadących za odpłatnością wyjechało na kolonie letnie, rekreacyjno-wypoczynkowe w Rzucewie obok Władysławowa.

Na dzieci czeka wiele atrakcji, na które czekały z niecierpliwością oraz piękne nadmorskie widoki. Zwiedzą Trójmiasto, zatrzymają się na Westerplatte, poznają historię okrętu wojennego "Błyskawica", będą podziwiać uroki Helu i Juraty, czeka ich też rejs statkiem, a to tylko nieliczne niespodzianki. Mamy nadzieję, że dzieci wrócą uśmiechnięte, wypoczęte oraz pełne wrażeń. Wyjazd na kolonie został zorganizowany, dzięki Burmistrzowi Sokółki oraz Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny".18.07.2013 r.

Aktorzy Teatru Arkadia w Sokółce!

Dzieci ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" oraz dzieci z terenów wiejskich, w dniu 8 lipca 2013 r., podziwiały  Teatr Arkadia z Białegostoku w przedstawieniu pod tytułem "Wagary z ekologią".

Główna bohaterka zostaje za karę pomniejszona i na własnej osobie odczuwa negatywne skutki braku szacunku do otaczającej jej przyrody. Dzieci w trakcie spektaklu poznały wiele ciekawostek ekologicznych oraz przekonały się, jak wiele szkody dla innych mieszkańców naszej planety może wyrządzić nawet taki mały śmieć, jak nakrętka czy guma do żucia. Dzieci  uczyły się jak chronić środowisko i segregować śmieci, a na ich twarzach było widać radość i zaciekawienie. Dzięki życzliwości właścicieli restauracji, dzieci obejrzały spektakl na sali bankietowej "Karczma pod Sokołem". Spotkanie ze sztuką teatralną zakończyło się uroczystym poczęstunkiem w formie obiadu wraz z deserem. Przedstawienie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Fundację SFL pn. "Dzieci w teatralnej kulturze - poznajemy świat sztuki" ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.11.07.2013 r.

Dnia 30 czerwca 2013 r. dziewięć dziewcząt ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" wzięło udział w "Kurczakowo - sałatkowym konkursie dla dzieci" zorganizowanym podczas imprezy "Wielkie Grillowanie z kurczakiem, najlepszym smakiem". Uczestniczki zostały podzielone na pięć grup, a każda z nich miała za zadanie przygotowanie sałatki, której bazą był wędzony kurczak. Pozostałe składniki dziewczęta dodawały według własnego pomysłu i smaku. Następnie widzowie zebrani podczas "Grillowania z kurczakiem" degustowali przyrządzone dania - wszystkim one bardzo smakowały i szybko zniknęły z talerzy.

foto p. D. Biziuk27.06.2013 r.

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Stypendialnego "AGRAFKA", na rok szkolny/akademicki 2013/2014.

Program "Agrafka" adresowany jest to wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych, ścisłych, muzycznych) przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej ze społeczności, objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich. Przy wyborze stypendystów, którego dokuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę:
-osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych (wygrane olimpiady, konkursy),
-sytuacja socjalno- bytowa materialna kandydatów,
-ich pomysł na własny rozwój osobisty.
Należy się zgłosić do siedziby Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" Plac Kościuszki 9, w celu uzyskania nominacji kandydata najpóźniej do 19 lipca !!!

W kolejnej edycji dzięki konsekwentnemu wsparciu Fundacji Agory i wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich planujemy przyznać około 20 stypendiów w kwocie 300 zł/na okres 10 miesięcy. Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłać do biura Akademii (przesyłają je w/w nominatorzy), do 29 lipca 2013 r. (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w Akademii).


REGULAMIN >>>

DO POBRANIA:

WNIOSEK >>> [.doc]

SOKÓŁ-REGULAMIN >>> [.docx]

PRYMUS-REGULAMIN >>> [.docx]


24.06.2013 r.

Dzieci ze świetlic środowiskowych w kinie 3D

Dnia 13.06.2013 r. 30 dzieci ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" oraz 10 dzieci wydelegowanych ze Szkoły Podstawowej nr1 i Szkoły Podstawowej nr2 w Sokółce pojechało do kina Helios w Białymstoku, by obejrzeć film w technologii 3D pt. "Tajemnica Zielonego Królestwa". Film mówił o zwariowanym naukowcu, który pragnie udowodnić, że ukryty przed ludzkim wzrokiem miniaturowy świat niezwykłych istot - zwany Zielonym Królestwem - istnieje naprawdę.

Profesor jest jedynym człowiekiem, który wierzy w jego istnienie. Do chwili, kiedy jego kilkunastoletnia córka, Mary Katherine, podlega niesamowitej transformacji i przeniesiona zostaje do Zielonego Królestwa. Tam wraz z grupą nowych przyjaciół musi stawić czoła wrogim siłom, które chcą pozbawić władzy Matkę Naturę, królową tej krainy. Wspólnie przeżyją wielką przygodę i uratują świat Zielonego Królestwa - i nasz własny. Dzieciom film bardzo się podobał - wiele z nich po raz pierwszy miało okazję obejrzeć obraz w technologii 3D, więc było to dla nich duże przeżycie.23.06.2013 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia na rok szkolny/akademicki 2013/2014

Zarząd Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2013/2014, w ramach następujących programów:


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


22.06.2013 r.

UWAGA ZAPISY NA KOLONIE LETNIE

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", organizuje kolonie rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie 29.07-07.08 2013. W bieżącym, roku naszym celem jest miejscowość nadmorska Rzucewo, a dokładniej malownicza miejscowość obok Władysławowa.


ZOBACZ WIĘCEJ >>>


18.06.2013 r.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013

Już po raz dziesiąty-16 czerwca 2013, podczas obchodów Dni Sokółki nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów "DL" w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VIII 2013 prowadzonego przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym udział wzięły 4 gminy: Sokółka, Korycin, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo . Certyfikaty z życzeniami dalszej owocnej pracy, wręczali Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny- Maria Talarczyk oraz Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. W ciągu 10lat Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny rozdała 144 granty "DL" na kwotę 488 370 złotych. W bieżącym roku projekty "DL" realizować będzie 19 grup obywatelskich. Wartość ich projektów wynosi 90634,5 zł, a wysokość dotacji 58 500zł.18.06.2013 r.

Wizyty w organizacjach realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- "Działajmy Lokalnie- efektywne Organizacje w Województwie Podlaskim"

Dziewięć organizacji z Województwa Podlaskiego wyłonionych w ramach konkursu FIO wyłonionych przez komisję konkursową- operatora: Fundację Sokólski Fundusz Lokalny, rozpoczęło realizację projektów od 15 kwietnia 2013 roku. W ramach monitoringu odwiedziliśmy wszystkie wybrane w konkursie organizacje.


CZYTAJ DALEJ >>> [.docx]


11.06.2013 r.

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VIII" 2013 Rozstrzygnięty!!!

10 czerwca 2013 r. o godzinie 13.00 Komisja Grantowa spotkała się w siedzibie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", aby ocenić wnioski nadesłane na Konkurs Grantowy programu "Działaj lokalnie VIII" 2013.

Konkurs Grantowy skierowany był do przedstawicieli społeczności lokalnych z czterech gmin powiatu sokólskiego. Wnioski nadesłano z gmin: Sokółka, Korycin, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo w ilości 21 na łączną wartość 90634,5 zł.
Wszyscy członkowie Komisji wypełnili oświadczenia dotyczące ich bezstronności. Wnioski zostały ocenione w formie elektronicznej w generatorze. Organizatorzy zaprezentowali opis wszystkich nadesłanych wniosków, omawiając ich cel oraz przeznaczenie dotacji. Każda praca była wnikliwie analizowana.
Każdy z członków Komisji mógł  przyznawać punkty w kategoriach:
. trafność diagnozy potrzeb społeczności
. adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców
. stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu
. komunikacja i promocja projektu
. pożyteczność projektu
. trwałość i możliwość kontynuacji działań
. realność planu pozyskania wkładu własnego
. klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu
Maksymalna ilość punktów w ocenie merytorycznej, od każdego członka Komisji wynosiła 40 punktów.
Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwróciła także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania. Decyzje Komisji są ostateczne.
Komisja przyznała dotacje organizacjom i grupom wyszczególnionym w załączniku.


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW >>> [.docx]


07.06.2013 r.

"Koniczynka" i "Stokrotka" wystawiły wiersze Juliana Tuwima

Dnia 07.06.2013 r. w ramach projektu "Stoi w Sokółce Lokomotywa.", sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Urząd Miejski w Sokółce i Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" w Oddziale Biblioteki Publicznej dla Dzieci w Sokółce, odbył się występ podopiecznych świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka".

Dzieci uczęszczające do kółka teatralnego przygotowały i wystawiły wybrane wiersze Juliana Tuwima (m.in. "Mowa Ptaków", "Lokomotywa", "Okulary", "Słoń Trąbalski", "Dwa Michały", "Bambo", "Zosia Samosia", "Kotek", itp. ). Na widowni zasiadły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sokółce. Zapraszamy wszystkie dzieci na kolejny występ, już 18 lipca o godzinie 11.00.


13.05.2013 r.

Szkolenie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie VIII" 2013"

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące pisania wniosków w ramach konkursu "Działaj Lokalnie VIII" 2013, odbyło się 10.05.2013 o godzinie 12.00 w siedzibie Fundacji SFL - Plac Kościuszki 9 w Sokółce.

Udział w szkoleniu zadeklarowali zainteresowani konkursem przedstawiciele organizacji i instytucji z czterech gmin powiatu sokólskiego: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo. Pani Maria Talarczyk przedstawiła uczestnikom ogólne założenia programu "Działaj lokalnie 2013", zapoznała z regulaminem i sposobem pisania wniosków. Każdy z uczestników przedstawił swój pomysł na projekt, jak aktywizować lokalną społeczność wokół rożnych celów o charakterze dobra wspólnego. Zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia projekcji jak mają obsłużyć generator oraz jak się logować. Było wiele pytań odnośnie realizacji projektu m.in.: wysokość przyznawanych środków, czy zakupiony środek będzie środkiem trwałym; pytanie o definicję środka trwałego. Odpowiedzi udzieliła Pani Maria Talarczyk, według zasad rachunkowości Fundacji SFL: "to jest środek, którego użytkowanie trwa dłużej niż jeden rok, a jego wartość jest określona w zasadach rachunkowości Fundacji SFL". Zgodnie z regulaminem środków trwałych nie może zakupywać grupa nieformalna występująca, jako Inicjatywa DL. Na wniosek uczestników spotkania przesunięto termin realizacji wniosków od 10 czerwca. Poinformowano, że w bieżącym roku po raz pierwszy wnioski będą wypełniane w generatorze lub wyjątkowo wysłane e-mail.

Link do Generatora wniosków on-line 

Zgodnie z zapisem w zasadach gospodarki finansowej Fundacji SFL - środkiem trwałym są przedmioty w okresie używania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo i w zestawie stanowiącym jedną całość, służącą jednemu celowi lub w komplecie - powyżej od 2000 zł.


08.05.2013 r.

ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU GRANTOWEGO "DZIAŁAJ LOKALNIE" VIII W 2013 ROKU

Zarząd Fundacji SFL informuję, że wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu "Działaj Lokalnie" VIII 2013. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Aktualny regulamin znajduję się w załączeniu.

Link do Generatora wniosków on-line

REGULAMIN >>> [.doc]


26.04.2013 r.

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII"

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.

Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie. Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [.docx]
REGULAMIN >>> [.doc]
WNIOSEK >>> [.doc]


22.04.2013 r.

Lokomotywa zyskała kolejnego pasażera

Dnia 22.04.2013 r., w ramach projektu "Stoi w Sokółce Lokomotywa", sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Urząd Miejski w Sokółce oraz Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny", odbyło się kolejne spotkanie z poezją Juliana Tuwima. Tym razem zaproszenie dzieci ze świetlic środowiskowych "Stokrotka" i "Koniczynka" przyjął Pan Wiceburmistrz Sokółki - Krzysztof Szczebiot. Najpierw przybliżył wychowankom świetlicy tajniki swojej pracy. Następnie przeczytał kilka wierszy Juliana Tuwima, zaczynając od znanej i lubianej "Lokomotywy". Dzieci, w podziękowaniu za spotkanie, przedstawiły wiersz pt. "Rzepka" oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.


12.04.2013 r.

Konkurs II naboru ofert na mikrodotacje FIO rozstrzygnięty!!!

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" wraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce w drodze konkursu zostały wybrane na operatorów zadania publicznego zleconego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: "Działajmy lokalnie - efektywne organizacje w województwie podlaskim" na lata 2012-2013.

Zgodnie z umową Fundacja SFL ogłosiła nabór wniosków z siedmiu powiatów: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego oraz z powiatu grodzkiego Suwałki. Organizacje z pozostałych powiatów mogły składać wnioski do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce. Nabór ofert trwał od 1 lutego do 18 marca 2013 r. Do siedziby Fundacji SFL wpłynęło 15 wniosków, które ocenił Zespół Ekspertów. Dotację w kwocie 10 000 zł każda, przyznano 9 organizacjom, które będę realizować swoje projekty od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2013 r.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [.docx]


22.03.2013 r.

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz Burmistrz Sokółki zaprosili wszystkich mieszkańców, uczniów szkół i przedszkolaków na podsumowanie projektu „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę” z V 4 Community Foundation Maturity Program, które zostało połączone z powitaniem pierwszego dnia wiosny. Spotkanie odbyło się 21 marca 2013 r. o godz. 10.00, na placu przed kinem „Sokół”.

Zgromadzonych powitała Prezes Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" - Pani Maria Talarczyk oraz Z-ca Burmistrza Sokółki - Pan Krzysztof Szczebiot. Pani Maria Talarczyk podsumowała zrealizowany projekt "Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę", w ramach którego m.in.: zbadano wrażliwość mieszkańców na przejawy dewastacji i niszczenia mienia, zorganizowano warsztaty graffiti, a Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Dyrekcja Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce wyznaczyła miejsca do malowania graffiti – na targowicy miejskiej i na murach garaży przy ul. Kolejowej. Stworzono mapę dewastacji, która została umieszczona w centrum miasta. Z pomocą mieszkańców Sokółki i uczniów szkół, przy blokach, szkołach i placach, posadzono około 360 sztuk drzewek i krzewów. W sierpniu odnowiono elewacje siedziby Fundacji, z dużą pomocą Dyrektora Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Państwa Buraków – właścicieli sklepu „Bartek”. Zakupiono 4 ławki na place zabaw. We wrześniu, na Festynie Dobroczynnym – nagrodzono właścicieli najładniejszej posesji, balkonu oraz wykonawców najładniejszego graffiti, namalowano obrazy „na płocie”. W październiku i listopadzie młodzież z Klubu Stypendysty odwiedziła miejsca pamięci poległych i porządkowała groby bohaterów.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [.pdf]


22.03.2013 r.

Lokomotywa… Ruszyła!

Z okazji roku Juliana Tuwima świetlice środowiskowe „Koniczynka” i „Stokrotka” od lutego 2013 roku realizują projekt „Stoi w Sokółce Lokomotywa” sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Urząd Miejski w Sokółce oraz Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”. W ramach projektu zostały założone dwa kółka teatralne oraz zakupione książki autorstwa Juliana Tuwima.

13-ego marca odbyła się inauguracja projektu, Burmistrz Sokółki - Pan Stanisław Małachwiej, odwiedził dzieci w świetlicy środowiskowej „Koniczynka”, gdzie opowiedział o swoich obowiązkach oraz przeczytał wiersze Julina Tuwima. Dzieci nie pozostawały dłużne i również czytały i recytowały wybrane utwory literackie.

„Wizyta burmistrza w naszej świetlicy Koniczynce przyniosła nam bardzo dużo radości i satysfakcji, jesteśmy z tego bardzo dumni, cieszymy się ze ktoś o nas pomyślał” – stwierdzili wspólnie Klaudia i Szymon - dzieci ze świetlicy „Koniczynka”.


21.03.2013 r.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach 15-16 marca 2013 r. odbyła się ogólnopolska Zbiórka Żywności. Dzięki hojności mieszkańców Sokółki, około 120 wolontariuszom udało się zebrać ponad 700 kg żywności. W koszykach znalazły się: 403 kg makaronu, 218 kg mąki, 160 kg oleju, 33 kg słodyczy i czekolad, a także cukier, mleko, kawa, herbata. Zebrane dary zostaną podzielone na paczki i przeznaczone na rzecz potrzebujących uczniów sokólskich szkół oraz podopiecznych Fundacji SFL.

Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom zbiórki – Burmistrzowi i mieszkańcom Sokółki, Zarządowi, Kierownictwu i Pracownikom sklepów, wolontariuszom oraz Dyrekcji i uczniom szkół.

Lista sklepów, które wsparły Wielkanocną Zbiórkę Żywności:

- Groszek - Os. Centrum 17

- Groszek – Os. Centrum 20

-Groszek – Plac Kościuszki 5

- Stokrotka – ul. Grodzieńska 9

- Bliski – Plac Kilińskiego 6

- Sieć Sklepów Jaskółka w Sokółce

- Lewiatan – ul. Wyszyńskiego 2

- Sieć sklepów Biedronka – ul. Białostocka 132 i ul. Broniewskiego 5

- TESCO – ul. Lotników Lewoniewskich 3

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna Dąbrowska – Os. Zielone 3


5.03.2013 r.

Piknik na powitanie wiosny

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz Burmistrz Sokółki zapraszają na piknik z okazji powitania wiosny, związany z podsumowaniem projektu „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę” w ramach V4 Community Foundation Maturity Program.

Piknik odbędzie się 21 marca 2013 r. w godz. 10.00-12.00, na placu przed kinem „Sokół”. Podczas pikniku uczestnicy wyrażą swój sprzeciw dewastacji pięknie odmalowanych elewacji, niszczenia mienia komunalnego i zieleni. Dzięki włączeniu się do projektu szkół i wspólnot mieszkaniowych dużo się w Sokółce zmieniło, m.in. posadzono około 400 drzewek i krzewów oraz wymieniono zniszczone ławki.

Pełna treść informacji [.pdf]


1.03.2013 r.

ZMIANA WE WNIOSKU I REGULAMINIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informują, że wnioski w konkursie naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” dofinansowanego przez MPiPS ze środków PO FIO, można przesyłać, właściwemu Operatorowi Mikrodotacji - do 18 marca!!!

Wszystkich zainteresowanych powiadamiamy o wprowadzeniu zmian w regulaminie konkursu oraz korekcie wniosku – aktualne dokumenty w załączeniu!

W II naborze dodatkowo przy ocenie poszczególnych projektów organizacji, działających nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata, będą brane pod uwagę kryteria strategiczne, o następującej treści:

- miejsce rejestracji organizacji: organizacja jest zarejestrowana w miejscowości liczącej: do 25.000 mieszkańców - 2 pkt, od 25.001 do 50.000 - 1 pkt, powyżej 50.001 - 0 pkt.

- przychody organizacji w 2011 roku: do 60.000 zł - 2 pkt, od 60.001 zł do 100.000 zł - 1 pkt, powyżej 100.001 zł - 0 pkt.

Dlatego, do oferty należy dołączyć bilans i rachunek wyników za rok 2011. W przypadku nieprowadzenia przez organizację działalności w 2011 roku należy dołączyć oświadczenie o wysokości spodziewanych przychodów w roku 2012 oraz statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizację, aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji.

DO POBRANIA:

Regulamin [.doc]

Wniosek [.doc]


25.02.2013 r.

Seminarium Dobra Wspólnego

W dniach 22-23 luty 2013 r. w Dworze Chotynia spotkali się partnerzy Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z całej Polski. Lokalne Partnerstwo PAFW z Sokółki reprezentowali: Z-ca Burmistrza Sokółki – Krzysztof Szczebiot, Prezes Zarządu Fundacji SFL – Maria Talarczyk, Z-ca Dyrektora OSIR – Piotr Rygasiewicz.

Pracownia Dobra Wspólnego jest nową, pilotażową inicjatywą wykorzystującą doświadczenie i potencjał programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Pracownia Dobra Wspólnego ma umożliwić rozwój oraz upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, opartej na wspólnej odpowiedzialności. Oferta Pracowni Dobra Wspólnego jest skierowana do partnerów, którzy byli zaangażowani w przedsięwzięcia zrealizowane w ramach minionych edycji programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Pracownia ma stać się platformą współpracy doświadczonych liderów działających na rzecz społeczności lokalnych oraz ekspertów.

Zobacz więcej >>> [.pdf]


20.02.2013 r.

Uwaga tegoroczni maturzyści!!!

Fundacja Batorego prowadzi dwa Fundusze Stypendialne dla tegorocznych maturzystów i zachęca do składania wniosków o stypendia na pierwszy rok studiów dziennych na uczelniach państwowych.

Fundacja Batorego prowadzi 2 Fundusze udzielające tego typu stypendiów:

1. Fundusz Stypendialny Iwony Winiarskiej-Feleszko dla kandydatów na Uczelnie Warszawskie.

2. Fundusz Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” dla osób planujących studia w różnych miejscach w kraju.

Formularze znajdują się na poniższych stronach - umieszczone są na końcu regulaminów.

Termin składania wniosków drogą elektroniczną do 1 marca na adres podany w regulaminie Funduszu Stypendialnego. Osoby mające zamiar ubiegać się o stypendium, proszeni są o zgłoszenie się do Fundacji SFL – Plac Kościuszki 9, w dniach 25-28 marca w godz. 11.00-16.00, w celu uzyskania rekomendacji.


15.02.2013 r.

Bezpłatne szkolenia

Centrum Doradztwa Personalnego sp. z o.o. - realizator projektu
"Podniesienie kwalifikacji pracowników szansą na rozwój firm Podlasia" zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa z sektora/branży budowlanej na bezpłatne szkolenia z zakresu (do wyboru):

1. Warsztaty z zakresu montażu i konserwacji automatów do bram - 3 dniowe szkolenie wyjazdowe
2. Warsztaty z zakresu montażu okien - nowoczesne techniki montażu
stolarki okiennej i stolarki otworowej (48 godzin szkolenia)
3. Warsztaty z zakresu zasad budowy energooszczędnych domów - 1 dzień szkolenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy na stronę
projektu www.inowacyjnepodlasie.pl

Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 2/2a, budynek C, lokal 106
15-377 Białystok
Anna Skrzeczyńska
Koordynator projektu
kom. 781 617 723
kom. 511 173 794
e-mail. biuro@innowacyjnepodlasie.pl


13.02.2013 r.

Szanowni podatnicy apelujemy o pozostawienie 1 % podatku za 2012 r. w Sokółce !!!

Zamiast przekazywać swój podatek na organizacje o zasięgu ogólnopolskim mające siedzibie w Warszawie czy Krakowie, przekażcie 1 % miejscowej organizacji pożytku publicznego, jaką jest FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”.

Przekazując 1 % podatku na rzecz Fundacji SFL możesz być pewny, że pieniądze uzyskane tą drogą – trafią do osób potrzebujących pomocy, zamieszkałych w gminie Sokółka.

Możesz wskazać cel, jaki chcesz wesprzeć:
- fundusz stypendialny
- wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin
- fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci
- program „Działaj Lokalnie”
- cele statutowe fundacji

Zapraszamy organizacje pozarządowe niemające statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Z tym organizacjami Fundacja SFL zawiera umowy na pozyskiwanie 1 %, w imieniu Fundacji SFL, z przeznaczeniem na program „Działaj Lokalnie” lub na cele statutowe organizacji.

Zapraszamy również osoby indywidualne, które chciałyby w imieniu Fundacji pozyskiwać 1 % podatku na leczenie i rehabilitacji swoich dzieci.

Z poważaniem Zarząd Fundacji


1.02.2013 r.

Ogłoszenie konkursu naboru ofert na mikrodotacje w ramach PO FIO

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłaszają konkurs naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą: „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ...

DO POBRANIA:

Ogłoszenie [.pdf] Regulamin [.pdf] Wniosek [.docx]


31.01.2013 r.

XV Karnawałowy Bal Dobroczynny

XV Karnawałowy Bal Dobroczynny Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,
Wojewody Podlaskiego oraz Burmistrza Sokółki - przeszedł do historii. Zostały piękne wspomnienia.

Zobacz galerię zdjęć >>>

Oficjalne rozpoczęcie balu nastąpiło 26.01.2013 o godzinie 19.00. Prezes Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” – Pani Maria Talarczyk, wspólnie ze stypendystami SFL, powitała przybyłych gości. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Pan Mieczysław Baszko, w serdecznych słowach wyraził uznanie dla organizatorów XV Balu Dobroczynnego.

CZYTAJ WIĘCEJ >>> [.pdf]


4.01.2013 r.

 1 PROCENT PODATKU DLA FUNDACJI SFL 

Szanowni podatnicy apelujemy o pozostawienie 1 % podatku za 2012 r. w Sokółce !!!

Zamiast przekazywać swój podatek na organizacje o zasięgu ogólnopolskim mające siedzibie w Warszawie czy Krakowie, przekażcie 1 % miejscowej organizacji pożytku publicznego, jaką jest FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


4.01.2013 r.

Podsumowanie projektów FIO –„ Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim”!

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” we współpracy z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce zrealizowały projekty FIO –„ Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2012 Fundacja „SFL” przyznała 6 grantów z czterech powiatów woj. podlaskiego, o wartości 10 000 zł każdy. Ubiegać się o nie mogły organizacje działające dłużej niż pół roku, ale krócej niż 3 lata.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [.pdf]


4.01.2013 r.

Podsumowanie projektów Fundacji „SFL” za 2012 rok

Dnia 18.12.2012 w kawiarni „Lira” odbyło się uroczyste podsumowanie projektów „Działaj Lokalnie VII” i Konkursu „Opowiedz …2012”, projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz projektu „Klub Stypendysty, czyli wolontariat na 6+”, połączone z wieczerzą wigilijną.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [.pdf]


3.01.2013 r.


Sprawozdania roczne fundacji SFL

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 20011 [plik PDF]

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008 [plik PDF]

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 [plik PDF]

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2006 [plik PDF]


Archiwum informacji SFL

>> Rok 2012

>> Rok 2011

>> Rok 2010

>> Rok 2009

>> Rok 2008

>> II półrocze 2007

>> I półrocze 2007


Na naszych stronach zamieszczmy informacje i dokumenty w formacie PDF, które są dokumentami hipertekstowym, niezależnymi od urządzenia wyświetlającego lub drukującego. Dokumenty zapisane w formacie PDF możemy otwierać i przeglądać za pomocą darmowego programu Adobe Reader. Można z niego korzystać po pobieraniu m.in. ze strony: www.adobe.com 


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

© Copyright by SFL