Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny?

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny? jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


7.10.2009 r.

1% podatku za rok 2008 rozliczony!

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali 1% swojego podatku za rok 2008 na rzecz Fundacji!

 Za 2008 rok, 1% podatku przekazało nam 373 osoby, to jest o 61 osób więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast wysokość kwoty przekazanego podatku wyniosła 21 672,70 zł i jest niższa o 2 366,40 zł. Niż w roku ubiegłym.

Z Urzędu Skarbowego w Sokółce otrzymaliśmy 1% podatku od 332 podatników tj. od 40 osób więcej niż w ubiegłym roku, na sumę 17 470 zł tj. więcej o 998 zł.

 Statystycznie biorąc, wysokość wpłat z tytułu 1% od jednego podatnika, zmniejszyła się: w roku 2008 średnia wynosiła 77 zł, a w bieżącym roku - 58 zł. Jest to spowodowane zmniejszeniem płac wynikających z kryzysu gospodarczego.

Z informacji przesłanej przez Urząd Skarbowy w Sokółce dowiadujemy się, że zgodę na ujawnienie swojego nazwiska wyraziło 87 osoby. Spośród tych osób, 11 wskazało cel szczegółowy przeznaczenia swojego podatku:

-na leczenie Kamila -1 osoba na kwotę 71,40 zł

-na Dawida Matuka -2 osoby kwotę 520 zł

-na Fundusz Stypendialny - 6 osób na kwotę 338,20 zł

-na wakacje dzieciom z biednych rodzin -1 osoba na kwotę 26,80 zł

-na wsparcie dzieci, osób niepełnosprawnych i chorych - 1 osoba na kwotę 166,70 zł.

Zarząd Fundacji „SFL” postanowił przekazać wskazane kwoty na potrzeby indywidualne wymienionych osób, ufundować jedno stypendium dla dziecka niepełnosprawnego w kwocie 200 zł ( po 50 zł miesięcznie), a pozostałą kwotę przeznaczyć na wsparcie Funduszu Stypendialnego i wypoczynek dzieci z biednych rodzin.

Jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wsparcia 1 % Fundację „SFL” za rok 2009.

Na życzenie Państwa wypełnimy zeznanie podatkowe za rok 2009.

DZIĘKUJEMY

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny


14.01.2009 r.

 1 PROCENT PODATKU DLA FUNDACJI SFL 

Drodzy Podatnicy,

W 2009 roku Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” obchodzi 10- lecie swojego działania. W ciągu tych 10 lat, dzięki zaangażowaniu społeczeństwa sokólczyzny, jak i zaprzyjaźnionych osób spoza Sokółki- zrealizowaliśmy marzenia wielu młodych i starszych mieszkańców gminy  i powiatu Sokółka.

Między innymi:

- ufundowaliśmy 521 stypendiów na sumę 643 300 zł dla zdolnej i niezamożnej młodzieży.

- rozdaliśmy 155 grantów na sumę 446 465 zł dla młodzieży i grup obywatelskich czterech gmin powiatu Sokólskiego.

- zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla 732 dzieci z ubogich rodzin gminy Sokółka ( w górach, nad morzem, nad jeziorami).

We wszystkich tych działaniach od 2004 roku wspieraliście nas przekazując 1% swojego podatku! Za 2007 rok przekazało 1% podatku 312 podatników na sumę 24 039 zł. Kwota ta wzbogaciła fundusz stypendialny oraz potrzeby osób niepełnosprawnych i dzieci ze świetlic.

W 2008 roku rozdaliśmy 56 stypendiów na sumę 82 800 zł, w tym ze środków zebranych od społeczeństwa sokólszczyzny- 28 840 zł.

Można więc powiedzieć, że każda złotówka przekazana Fundacji „SFL” przez podatników  jest powiększana czterokrotnie!

Warto wesprzeć Fundację Sokólski Fundusz Lokalny 1% również za rok 2008. Apelujemy do wszystkich podatników- zostawcie 1 % podatku w Sokółce! Wskażcie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” (org. pożytku publicznego)

 

Możecie przekazać 1 % podatku dla Fundacji SFL na cel nieograniczony lub na:

-  fundusz stypendialny

-  program grantowy Działaj Lokalnie

- wsparcie dzieci i osób niepełnosprawnych i chorych

- wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin

Przywilej przekazania 1% podatku dotyczy też ryczałtowców, z tym, że mają obowiązek rozliczyć się z podatku do 31.01. 2009

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli Fundację SFL 1% podatku, jak i również  wszystkim, którzy wesprą nas w roku 2009 - jubileuszowym roku!

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny


21.10.2008 r.

1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" otrzymała za rok 2007 o 100% więcej wpłat z tytułu przekazania 1% podatku niż za rok 2006, tj. 24 tys. zł od 350 podatników. A jak to się ma do sumy przekazanej dla OPP w skali całego kraju? Za rok 2007 na konta OPP trafiło o ponad 186 mln zł, tj. o 176,56% więcej niż w ubiegłym roku. Największe dofinansowanie jakie otrzymała jedna z organizacji wyniosła ponad 32 mln zł, a najmniejsze 30 gr.

Nutresin – sprawdź terazNa wzrost sum przekazywanych dla OPP wpłynęło przede wszystkim ułatwienie w przekazywaniu 1% podatku, ale również poszerzenie grupy podatników, którzy mogą wspierać organizacje OPP 1% podatku,  o podatników opodatkowanych według stawki 19% (tzw. liniowców) osiągających dochody spoza rolniczej działalności gospodarczej oraz osiągających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Z tej możliwości skorzystało 49,91% podatników opodatkowanych według stawki 19% i 26 % osiągających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W związku z obowiązującą Urzędy Skarbowe ustawą o ochronie danych osobowych - nie możemy imiennie wyrazić podziękowań za przekazanie 1% na rzecz Fundacji. Nie znamy też ilości i nazw podatników opodatkowanych stawką 19% podatku, czy opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, którzy przekazali 1% swojego podatku Fundacji.

Gorąco zachęcamy wszystkich podatników, również tzw. "liniowców" o pozostawienie 1% podatku za rok 2008 w gminie Sokółka.

Gwarantujemy, że 1% podatku przeznaczymy zgodnie z deklaracją podatnika, a przede wszystkim na:

-stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów;

-na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin;

-pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz chorym;

-na programy służące rozwojowi sportu, kultury, zachowania dziedzictwa kulturowego Sokólszczyzny.

Dziękujemy !!! 


 1 PROCENT PODATKU DLA FUNDACJI SFL 

Drogi Podatniku! w zamian za wskazanie Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"  do przekazania 1 % podatku w rozliczeniu podatkowym za rok 2007, Fundacja oferuje rozliczanie PITów.

Wskaż naszą fundację w "PIT 37" za 2008 rok


Nie musisz przelewać pieniędzy - zrobi to za Ciebie Urząd Skarbowy.

1% Twojego podatku wzbogaci Fundusz Stypendialny.

Możecie Państwo sami zdecydować, czy zostawić część swego podatku na lokalne potrzeby przekazując 1% na Organizację Pożytku Publicznego, jaką od 2004 r. jest Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny".

Od początku 2004 roku każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308. Pieniądze, jakie otrzymamy od Państwa w ramach 1% przeznaczymy na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z miasta i gminy.

uśmierz ból z Magneto 500 Plus!

 

Warto nam zaufać

Przekazany przez Państwa podatek zostanie przeznaczony na pomoc stypendialną dla zdolnych i niezamożnych uczniów z gminy Sokółka.

Chętnym do przekazania 1% pomożemy w wypełnianiu PIT-ów. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie Fundacji, Plac Kościuszki.


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

? Copyright by SFL