Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny?

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny? jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


 STYPENDIA FUNDACJI SFL 

15.09.2010 r.

Stypendia na rok szkolny 2010/2011 przyznane!

Komisja Stypendialna Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny" na posiedzeniu w dniu 14.09.2010 r. rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendiów naukowych "Prymus", stypendiów motywacyjnych i stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych- na rok szkolny 2010/2011.

Nutresin – sprawdź terazNa stypendium "Prymus" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wpłynęło łącznie 45 wniosków w tym 16 od uczniów szkół gimnazjalnych oraz 29 od uczniów szkół poadginmazjalnych.

Komisja Stypendialna rozpatrując złożone wnioski, brała pod uwagę spełnianie kryteriów: naukowego, dochodowego i aktywności na rzecz Funduszu Stypendialnego.

Brano też pod uwagę wywiązywanie się uczniów z umów stypendialnych w poprzednim roku szkolnym (jak na przykład informowanie fundatora o stypendium naukowym otrzymywanym od innego podmiotu z terenu powiatu Sokóła).

Na rok szkolny 2010/2011 przyznano:

-15 stypendiów po 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół gimnazjalnych( planowano 16 stypendiów),

-13 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł miesięcznie.

Razem przyznano 28 stypendiów na kwotę 34 tysiące 500 zł na rok szkolny 2010/2011.

Sponsorami stypendiów "Prymus" są:

-Fundacja im. Stefana Batorego - 50%

-Urząd Miejski w Sokółce - 25%

-Fundacja SFL z organizacji imprez i wpłat 1% podatku - 25%.

Oprócz stypendiów "Prymus", ze środków własnych Fundacji SFL, przyznano dwa stypendia po 500 zł dla uczniów niepełnosprawnych i jedno stypendium motywacyjne w kwocie 1000 zł

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 19 września podczas Rodzinnego Festynu Dobroczynnego pod kinem "Sokół" rozpoczynającego sie o godzinie 13. Zapraszamy uczniów i rodziców oraz nauczycieli i wychowawców na tę uroczystość połączoną z prezentacją grup obywatelskich programu Działaj Lokalnie VII i spotkaniem partnerów programu Lokalne Partnerstwo PAFW.

 

 


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

? Copyright by SFL